עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2007 הקמרליזם כסוגיה היסטוריוגרפית: על הסיבות והנסיבות שבהן מבקשת ההיסטוריוגרפיה של המחשבה הכלכלית הגרמנית לדורותיה לעמעם את הקמרליזם כתיאוריה כלכלית גרמנית מקורית MA יאיר ברק
2007 מעמד האלמנות בקרב משפחות האצולה באנגליה בשלהי ימי הביניים וראשית העת החדשה (המאות ה16-14): משפחות פסטון וסטונור MA שי לסרמן
2007 היחס לעמים הכבושים באימפריה הפרנקית בתקופתם של קרל הגדול ולואי החסיד (840-768) MA ויקטוריה מליכסון
2006 'המלחמה היא מחוז אי הוודאות'- הגישה הגרמנית הייחודית למלחמה, תיאוריה ודוקטרינה MA דב גלזר
2006 חוויית ההגירה ועיצוב הזהות מחדש בכתיבתה האישית של חנה סנש MA רותי גליק
2006 דימוי צרפת בציבוריות הישראלית בראי העתנות הישראלית בשנים 1969-1960 MA עירית דרעי
2006 אנטי טוטליטריות ופרגמטיזם במדיניותו של וינסטון צ'רצ'יל, 1945-1919 MA יעל טייכמן
2006 הפירוש של ניקולס דה לירה על ויקרא, במדבר ודברים: עיון במקורות היהודיים לפרוש הליטרלי על ויקרא-דברים ובפרוש המוראלי על דברים Ph.D ארי גייגר
2005 סווגה של מחלת הצרעת: תפיסת מחלת הצרעת בעיני רופאים וכירורגים במאות ה-13 וה-14 כמשתקף בתאור המחלה ובמקומה בנוזולוגיה MA דינה הלפרין
2005 תהליך עיוות רעיון החירות בגרמניה מביסמרק עד היטלר MA דניאל מנוחין