עבודות תיזה ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
1987 חזיתות שחרור בקרן אפריקה: האורומו והתיגרה- רקע, אידאולוגיה ואמצעים MA יורם פרי
1986 "הנארודנאיה ווליה" בין נארודניצ'סטבו וטקאצ'וביזם MA נעמי בלנק
1986 איטליה במדיניות הבריטית, יולי 1943- יולי 1945 PhD משה גת
1986 אינטלקטואלים יהודים בתוך המפלגה הקומוניסטית האמריקנית בשנות השלושים PhD בת עמי צוקר
1986 בעית מעורבותה של ספרד במלחמת העולם השניה MA יצחק טפר
1986 דת וספורט בבית הספר "הציבורי" PUBLIC SCHOOL האנגלי בתקופה של שינויים ותמורות MA טובה שנור
1986 האסטרטגיה הבריטית באיזור הים התיכון במלחמת העולם הראשונה 1918-1914 MA רוני קומר
1986 האסטרטגיה של בעלות הברית מצפון לסיינה אוגוסט-ספטמבר 1944 MA עמוס רגב
1986 הבית הלאומי היהודי בחשיבה ובעשייה המדינית הבריטית בשנים 1917-1923 PhD דבורה ברזילי-יגר
1986 ההתנגדות היהודית המזויינת בגנראל גוברנמאן, פולין 1942-1944 PhD שמואל קרקובסקי
1986 החינוך הלאומי במושבות העליה הראשונה MA זאב ולק
1986 הטרור האישי כשלב באלימות המהפכנית בשלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה20 PhD זאב איבינסקי
1986 היבטים כלכליים במדיניות הפיוס הבריטית, כלפי גרמניה, בין שתי מלחמות עולם MA אמנון קומלוש
1986 היחסים בין הרבנות הראשית לארץ ישראל והשלטון המנדטורי: (תרצ"ו-תש"ה) 1936-1945 PhD שולמית אליאש
1986 הניסיונות Les tentatives הניאו פאשיסטיים בצרפת בשנים 1944-1965 MA יוסף אלגזי
1986 הצבא הבריטי ומקומו בחיים הפוליטיים של בריטניה בשנים 1760-1714 PhD גיורא פלאי
1986 השימוש במקרא בתעמולת בשליטין ההוהנשטאופים PhD מנחם חפץ
1986 השפעת מדיניות הפיוס של נוויל צ'מברלין על המערכת הפוליטית הפנימית בבריטניה( 1939-1937) MA צבי רבינוביץ
1986 התגובה הפוליטית-ציבורית של יהדות אמריקה לשואה בשנים 1939-1945 PhD מרדכי פרידמן
1986 התפתחות תורת הגזע- מתפיסה אידיאולוגית למכשיר של פעולה מדינית- מצ'מברליין עד היטלר PhD צבי בכרך
1986 ולתר ראתנאו 1914-1919: בין קיסרות לריפובליקה MA יהודה רימר
1986 יהודי מקנאס במאות י"ח-י"ט MA גבריאל לוי
1986 יחסו של אברהם לינקולן לעבדות- אגדה ומציאות MA חיים גניזי
1986 יחסי גומלין בין המסורת הפוליטית היהודית ובין המחתרתות היהודיות בא"י בתקופת המנדט MA הילדה שצברגר
1986 לויד ג'ורג' כאסטרטג מודרני: מאפיינים מדיניים וצבאיים עיקריים 1918-1914 MA יצחק מירון