שלטון הטרור ברוסיה הסובייטית בשנים הראשונות למהפכה; 1924-1917

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: