ראש המחלקה: פרופ' דב סטוצ'ינסקי

תחומי מחקר: ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת.

דב סטוצ'ינסקי