צרפת, הישוב היהודי בארץ ישראל ויהדות צרפת: 1949-1945

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: