תואר שני עם תזה

תואר שני עם תזה מוגדר כמסלול מחקרי. דרישות המחלקה ללימודים במסלול זה:

  1. השתתפות חובה בסמינר היסטוריה והיסטוריוגרפיה בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז), במהלך השנה הראשונה לתואר.
  2. השתתפות בקורסי בחירה בהיקף 8 ש"ש ש"ש (16 (נ"ז) + סמינר אחד 2 ש"ש (4 נ"ז). סה״כ 12 ש"ש (24 נ"ז)
  3. ניתן לפרוס את הקורסים לאורך שנות לימוד התואר, על פי בחירה
  4. קורס שפה זרה נוספת מעבר לאנגלית (ללא נ"ז)
  5. ניתן לפרוס לאורך שנות לימוד התואר, על פי בחירה 
  6. השתתפות שבועית בפורום תלמידי המחקר (קולוקוויום) של המחלקה
  7. קורסי אנגלית ויהדות בהתאם לדרישות האוניברסיטה
  8. השלמת עבודת תזה בתחום המחקר שבחרת
  9. קורסי השלמה - קורסים להשלמת רקע בסיסי בתחום ההיסטוריה. קורסים אלה מיועדים לתלמידים שהתואר הראשון שלהם הוא בתחום לימודים אחר. תכנית ההשלמות נקבעת על בסיס אישי והיקפם מופיע במכתב הקבלה לתואר, ולאחר בחינת הלימודים הקודמים של המועמד. קורסים אלה לא מזכים בנקודות, יש להירשם אליהם טרם הרישום לקורסים של התואר ולהשלימם עד סוף שנת הלימודים הראשונה. ממוצע כל קורסי ההשלמה צריך להיות 76% לפחות ובנוסף כול קורס מקורסי ההשלמה חייב לקבל ציון עובר (לפחות 60) (כלומר ציון חיובי על פי דרישות הקורס) בהתאם למפורט במכתב הקבלה לתואר. תלמיד שאינו בטוח שנרשם לקורסי ההשלמה הנדרשים מתבקש לבדוק את הדברים עם מזכירות המחלקה.

המרצים והמרצות במחלקה עומדים לרשותכם לכל אורך התואר ויעניקו לכם סיוע אישי בכתיבת העבודות הסמינריונית ועבודת התזה.

תנאי קבלה: סיום תואר ראשון בממוצע 76 לפחות.

תחומי המחקר המגוונים של סגל המחלקה מציעים מושאי מחקר במנעד רחב של נושאים  לכתיבת התזה בתואר השני. בחירה בתחום ובנושא שמעוררים בך סקרנות, יאפשרו התמחות בסוגיות המעניינות אותך, ויסייעו לסיים את התואר בזמן הנדרש ותוך סיפוק רב מהלימודים והמחקר.

מי שישלימו תואר שני עם תזה בהצלחה (בציון של 85 לפחות בתזה ובקורסים) מוזמנים להמשיך ללימודי תואר שלישי  במחלקה להיסטוריה כללית. 

טופס מעקב למסלול מחקרי לחץ כאן