הנחיות להגשת הצעת מחקר לתיזה ולדיסרטציה

 

להלן ריכוז ההנחיות להגשת הצעת מחקר לתואר שני ושלישי.

הצעת המחקר תוגש למחלקה לאחר אישור המנחה כקובץ אלקטרוני יחד עם 'טופס הצעת תכנית' בהתאם לתואר הנלמד:

 הצעת תכנית לעבודת המחקר לתואר שני 

הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי (מחלקה)

 

ראשי פרקים להגשת הצעת מחקר לתואר שני ושלישי

 1. עמוד שער - לפי דוגמה מצ"ב
 2. כותרת המחקר - עד 2 שורות
 3. מטרת המחקר
 4. שאלות המחקר
 5. רקע למחקר - רקע היסטורי
 6. מצב המחקר- סקירת ספרות המחקר תוך הדגשת החסר המצדיק את כתיבת המחקר הנוכחי
 7. מתודולוגיה- מקורות המחקר ואופן השימוש בהם או הצגת שיטת המחקר (במחקרים בהם הדבר רלוונטי כגון בנושאים בינתחומיים או בנושאים המתבססים על מודלים ותיאוריות מחקריות)
 8. פרקי המחקר- הצגת הנושאים של פרקי המחקר על פי הסדר עם הסבר רציונלי לנושאי הפרקים ולסדרם
 9. רשימה מקוצרת של ראשי הפרקים
 10. ביבליוגרפיה

 

פרטים טכניים:

 • פסקאות- הצעת המחקר תהייה כתובה בפסקאות
 • יישור- אין חובה להשתמש ביישור דו-צידי
 • הערות שוליים -  אין חובה להשתמש בהערות שוליים בכתיבת ההצעה
 • שולי העמוד- יש להגדיר שוליים רחבים

      דוגמה להגדרת שוליים רחבים: 

 • שוליים ימניים: 3.17 ס"מ
 • שוליים שמאליים: 3.17 ס"מ
 • שוליים עליונים: 2.54 ס"מ
 • שוליים תחתונים: 2.54 ס"מ

 

 • גופן ורווח -

 

גוף ההצעה

הערות שוליים

רשימה ביבליוגרפית

גופן

12

11

12

רווח

כפול

בודד

בודד

 
 • אורך ההצעה
  • הצעת המחקר- עד 10 עמודים
  • רשימה ביבליוגרפית- עד 5 עמודים (ראה הערה להלן)
 • רשימה ביבליוגרפית - תפקידה של רשימת המקורות הוא לייצג את בקיאותו של הכותב בנושא המחקר. כל הפנייה בגוף ההצעה חייבת להופיע ברשימה הביבליוגרפית. הרשימה תכלול את הפריטים הרלוונטיים להבנת עומקו של הנושא הנחקר וכן את הפריטים השימושיים ביותר.

אורכה של הרשימה הביבליוגרפית לא יעלה על 5 עמודים (מקורות ראשוניים אינם נכללים בספירת העמודים)

 

באחריות המנחה לבדוק את ההצעה ולוודא שאין שגיאות בגוף ההצעה ובאופן רישום הפריטים הביבליוגרפים.

 

תיקונים בהצעת מחקר שחזרה משיפוט 

הצעה שחזרה משיפוט והסטודנט נדרש לבצע בה תיקונים, יש להגיש את ההצעה המתוקנת למחלקה (קובץ אלקטרוני) בצירוף פירוט התיקונים.

תיקונים בהצעה לתואר שני יוגשו באמצעות טופס תיקונים. הטופס יורד אוטומטית בקישור הזה:  תיקונים להצעת מחקר לתואר שני - מערכת בדיקת עבודות

תיקונים בהצעה לתואר שלישי יוגשו באמצעות מכתב

בשני המקרים המנחה יאשר בחתימתו את ביצוע התיקונים 

 

 

שימו לב!  כל הצעה שתוגש עם טעויות  מסוג זה (רישום ביבליוגרפי שגוי, רישום שמות שגוי וכד') תוחזר לתלמיד ללא דיון.

 

שער הצעה לדוגמה

אוניברסיטת בר-אילן

 


הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה להיסטוריה כללית

 

הצעת מחקר לתואר שלישי

 

 

שם העבודה בעברית

שם העבודה באנגלית

 

 

שם המנחה:

שם התלמיד:

ת"ז:

תאריך הגשה: DD/MM/YYYY