לימודי היסטוריה - תואר ראשון בהיסטוריה באוניברסיטת בר־אילן: ללמוד את העבר, להבין את ההווה, להתכונן לעתיד

שלום לך,

אני שמח על התעניינותך בלימודי תואר ראשון במחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר־אילן, ומבקש לספר לך על ייחודה של המחלקה שלנו ולעדכן אותך במידע ובפרטים הדרושים להרשמה ללימודי תואר בהיסטוריה.

לימודי תואר בהיסטוריה הם כלי רב ערך להבנה מעמיקה של העולם ותרבויותיו השונות. מטרת לימודי תואר ראשון היא הקניית ידע מקיף לצד יכולות ניתוח וחשיבה ביקורתית. המחלקה להיסטוריה כללית מציעה תוכנית עשירה במסגרת לימודי התואר, שנועדה להעמיק את היכרותך עם תולדות האנושות מאז העת העתיקה, דרך ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת ועד העידן המודרני וימינו אנו.

תשומת הלב האישית שמעניקים המרצים והמרצות במחלקה לכל סטודנט וסטודנטית הלומדים בתוכניות תואר בהיסטוריה והחשיבות שהם מייחסים ליצירת אווירה נעימה ומאתגרת, הופכים את המחלקה למקום הטוב והנעים ביותר עבורך ללמוד על העבר ולבנות את העתיד.

לימודי היסטוריה בבר-אילן: תנאי הקבלה לתואר ראשון בהיסטוריה

על מנת להתקבל לתוכניות לימודי ההיסטוריה לתואר ראשון בבר-אילן, יש לעמוד בתנאים הבאים:

  • תעודת בגרות
  • בחינה פסיכומטרית בציון 85 ומעלה בפרק האנגלית
  • מועמדים שממוצע ציוני הבגרות שלהם גבוה (90 ומעלה) פטורים מהבחינה הפסיכומטרית, אך חייבים לעמוד בהצלחה בבחינת המיון באנגלית, מבחן אמי"ר, בציון 185 לפחות 
  • לחישוב ממוצע בגרות לחץ כאן 
  • למערכת חישוב סיכויי קבלה לחץ כאן 
  • טבלת מערכת תשפ"ג

לימודי היסטוריה: להרשמה ללימודי תואר ראשון בהיסטוריה ולמידע נוסף על אודות לימודי היסטוריה באוניברסיטת בר־אילן אנו מזמינים אותך לפנות אלינו באמצעות עמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318390

מסלולי ההתמחות בתואר ראשון בהיסטוריה לבחירתכם, מגוון מסלולי תואר בהיסטוריה: 

לימודי היסטוריה: תואר ראשון מורחב בהיסטוריה – במסלול זה לומדים קורסים במחלקה להיסטוריה כללית בלבד

 אנו מציעים גם שני מסלולים משולבים:

  1. תואר ראשון דו־חוגי לא־מובנה – הסטודנטים והסטודנטיות משלבים קורסים מהמחלקה להיסטוריה וממחלקה אחרת לבחירתם
  2. תואר ראשון דו־חוגי מובנה – מציע תוכנית לימודים מובנית לקראת תואר בהיסטוריה ובתחום נוסף בשילובים שלהלן (לחיצה על השילוב שמעניין אותך תוביל למידע נוסף):

כמו כן, באוניברסיטת בר־אילן פועלת "תוכנית 30+" (מכינה 30+) – מסלול מיוחד ללימודי תואר ראשון בהיסטוריה כללית לגברים ולנשים בני 30 ומעלה שהשלימו 12 שנות לימוד ללא תעודת בגרות. למידע נוסף היכנסו לקישור: תוכנית 30+ (מכינה 30+)

לימודי היסטוריה לתואר ראשון – מרחיבים את האופקים שלך

תוכנית לימודי היסטוריה לתואר ראשון במחלקה להיסטוריה כללית נועדה להקנות ידע היסטורי על התרבות האנושית תוך פיתוח חשיבה היסטורית וביקורתית, המאפשרת הבנה מעמיקה של ההווה כפועל יוצא מלימוד העבר. הכלים האנליטיים המשמשים בלימודי היסטוריה ובחקר ההיסטוריה ישכללו את יכולתך לזהות ולנתח תהליכי עומק מורכבים ולתת פרשנות מלומדת המוסיפה תובנות משמעותיות לידע הקיים.  

בתוכנית ללימודי היסטוריה שלנו לתואר ראשון כמה מקבצים של קורסים:

קורסי מבוא – שלושה קורסי יסוד, קורסים המורכבים מהרצאה ותרגיל, אחד לכל תקופה. את קורסי המבוא יש ללמוד בשנה א' וסה"כ הם מקנים 14 נק''ז (14 ש"ש). 

קורסי עזר – קורסי אוריינות אקדמית בהיסטוריה, הנלמדים בשנה א'.

קורסי בחירה  כל הסטודנטים והסטודנטיות במחלקה לומדים קורסים מתקדמים משני סוגים:

א. הרצאות בקורסים האלה ההוראה היא פרונטלית. אפשר להירשם אליהם בכל שלוש שנות הלימודים. מספר קורסי החובה מסוג זה נקבע בהתאם לדרישות מסלול הלימודים לתואר בהיסטוריה שבו בחרת ללמוד.

ב. סמינרים בסיסיים (פרוסמינריונים) – שיטת ההוראה בקורסים אלו היא פרטנית, והם נלמדים החל משנה ב'. מספר הסמינרים הבסיסיים שחובה להשתתף בהם נקבע בהתאם לדרישות המסלול לתואר בהיסטוריה שבו בחרת ללמוד.

סמינרים מתקדמים (סמינריונים) – שיטת ההוראה בקורסים אלו היא פרטנית, והם נלמדים בשנה ג'. מספר הסמינרים המתקדמים שחובה להשתתף בהם נקבע בהתאם לדרישות המסלול לתואר בהיסטוריה שבו בחרת ללמוד.

קורס במחלקה לתולדות ישראל – כל הסטודנטים והסטודנטיות לתואר ראשון במחלקה להיסטוריה משתתפים גם בקורס אחד בתולדות ישראל מתוך רשימת הקורסים בלימודי יסוד ביהדות.

רשימה מפורטת של הקורסים במסלולי תואר ראשון בהיסטוריה מופיעה בהמשך ואפשר לראות אותה באמצעות לחיצה על הקישור הרלוונטי:

  לימודי היסטוריה: קורסי מסלול 18110 בתוכנית תואר ראשון בהיסטוריה מורחב

במסלול זה יש ללמוד 46 נק''ז במחלקה

קורסי מבוא וקורסי עזר

181011 מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס - 1 נק''ז

181012 מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון - 1 נק''ז

181013 מבוא לתולדות רומא: המתחלות לרפובליקה בשיאה -1 נק''ז

181014 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות 1- נק''ז

181020 מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נק''ז

181021 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נק''ז

181022 מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181023 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181030 מבוא לתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181031 סוגיות בתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181032 מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

181033 תרגיל מבוא לתו' העה"ח: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

185556 ''קוראים, חושבים, כותבים': על מנהיגות - 1 נק''ז (תלמידי שנה ב' שלא לקחו את הקורס הזה בשנה א' 
             ילמדו את הקורס 181008 כלי ההיסטוריון)

181008 אוריינות אקדמית בהיסטוריה – 1 נק''ז

קורסי בחירה

קורסים בתקופת העת העתיקה או ימי הביניים - 8 נק''ז

קורסים בתקופת העת החדשה - 16 נק''ז

קורסי סמינר בסיסי (פרו''ס)

במסלול זה יש ללמוד סמינרים בסיסיים (פרו''ס) בהיקף 4 נק''ז

קורסי סמינרים מתקדמים

במסלול זה יש ללמוד סמינרים מתקדמים בהיקף 4 נק''ז

 לימודי היסטוריה: קורסי ההיסטוריה במסלול 18262 בתוכנית תואר ראשון בהיסטוריה דו־חוגי לא מובנה

במסלול זה יש ללמוד 28 נק''ז במחלקה

קורסי מבוא וקורסי עזר

181011 מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס - 1 נק''ז

181012 מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון - 1 נק''ז

181013 מבוא לתולדות רומא: המתחלות לרפובליקה בשיאה -1 נק''ז

181014 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות 1- נק''ז

181020 מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נק''ז

181021 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נק''ז

181022 מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181023 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181030 מבוא לתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181031 סוגיות בתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181032 מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

181033 תרגיל מבוא לתו' העה"ח: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

185556 ''קוראים, חושבים, כותבים'': על מנהיגות - 1 נק''ז (תלמידי שנה ב' שלא לקחו את הקורס הזה בשנה א' 
             ילמדו את הקורס 181008 כלי ההיסטוריון)

181001 אוריינות אקדמית בהיסטוריה – 1 נק''ז

קורסי בחירה

קורסים בתקופת העת העתיקה או ימי הביניים - 2 נק''ז

קורסים בתקופת העת החדשה - 6 נק''ז

קורסי סמינר בסיסי (פרו''ס)

במסלול זה יש ללמוד סמינרים בסיסיים (פרו''ס) בהיקף 4 נק''ז

קורסי סמינרים מתקדמים

במסלול זה יש ללמוד סמינרים מתקדמים בהיקף 2 נק''ז

 לימודי היסטוריה: קורסי ההיסטוריה במסלול 18252 בתוכנית תואר ראשון בהיסטוריה דו־חוגי מובנה

במסלול זה יש ללמוד 26 נק''ז במחלקה

קורסי מבוא וקורסי עזר

181011 מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס - 1 נק''ז

181012 מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון - 1 נק''ז

181013 מבוא לתולדות רומא: המתחלות לרפובליקה בשיאה -1 נק''ז

181014 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות 1- נק''ז

181020 מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נק''ז

181021 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1נק''ז

181022 מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181023 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181030 מבוא לתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181031 סוגיות בתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181032 מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

181033 תרגיל מבוא לתו' העה"ח: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

185556 ''קוראים, חושבים, כותבים'': על מנהיגות - 1 נק''ז (תלמידי שנה ב' שלא לקחו את הקורס הזה בשנה א' 
             ילמדו את הקורס 181008 כלי ההיסטוריון)

181001 אוריינות אקדמית בהיסטוריה – 1 נק''ז

קורסי בחירה

קורסים בתקופת העת העתיקה או ימי הביניים - 2 נק''ז

קורסים בתקופת העת החדשה - 4 נק''ז

קורסי סמינר בסיסי (פרו''ס)

במסלול זה יש ללמוד סמינרים בסיסיים (פרו''ס) בהיקף 4 נק''ז

קורסי סמינרים מתקדמים

במסלול זה יש ללמוד סמינרים מתקדמים בהיקף 2 נק''ז

ההצלחה שלך חשובה לנו – לימודי היסטוריה לתואר ראשון באווירה נעימה ומאתגרת

במחלקה מלמדים חוקרות וחוקרים מנוסים, והקורסים המגוונים בתוכניות לתואר ראשון נלמדים בשיטות לימוד עדכניות ובטכנולוגיות הוראה מתקדמות, שהופכות את לימודי ההיסטוריה האנושית לחוויה אינטלקטואלית. סגל המחלקה פועל בהתמדה לפיתוח יכולות הביטוי של הסטודנטים והסטודנטיות, בכתב ובעל־פה, לרבות שיפור מיומנות הדיבור בפני קהל.

עם השלמת תואר ראשון בהיסטוריה תוכלו להמשיך ללימודים לתארים מתקדמים במסגרת המחלקה, תואר שני בהיסטוריה ותואר שלישי בהיסטוריה, בליווי אישי וצמוד של אנשי הסגל, עד השלמה מקצועית וראויה של התזה והדוקטורט.

אני מאחל לך הצלחה בכל מסלול ללימודי תואר ראשון בהיסטוריה העונה על הציפיות שלך ועל התוכניות שלך לעתיד ומזמין אותך לפנות אלינו בכל שאלה.

להתראות ובהצלחה,

פרופ' דורון אברהם 

ראש המחלקה להיסטוריה כללית

לימודי היסטוריה בבר-אילן: להרשמה ללימודי תואר ראשון בהיסטוריה ולמידע נוסף על אודות תואר בהיסטוריה באוניברסיטת בר־אילן אנו מזמינים אותך לפנות אלינו באמצעות עמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318390