תואר בהיסטוריה: תואר ראשון בהיסטוריה (BA)

מה אפשרויות ההתמחות בתואר ראשון בהיסטוריה? 
א. מורחב   ב. דו-חוגי  (מובנה, לא-מובנה) 
 

תכנית הלימודים:

קורסי מבוא – שלושה קורסי יסוד (מורכבים מהרצאה ותרגיל) אחד לכל תקופה. אותם יש ללמוד בשנה א',

סה"כ 14 נק''ז (14 ש"ש). 

קורסי עזר – קורסי אוריינות אקדמית בהיסטוריה, אותם יש ללמוד בשנה א'.

קורסי בחירה-  כל סטודנט חייב ללמוד קורסים מתקדמים משני סוגים:

                     א. הרצאות- בקורסים האלה ההוראה היא פרונטלית. ניתן לחלק אותם על פני שלוש שנות הלימודים.

                         מספרם נקבע לפי הדרישות בכל מסלול

                     ב. סמינרים בסיסיים (פרוסמינריונים)- שיטת ההוראה: סדנא. קורסים אלה יש ללמוד משנה ב'. מספרם נקבע לפי הדרישות בכל מסלול.

סמינרים מתקדמים (סמינריונים)- שיטת ההוראה: סדנא. קורסים אלו נלמדים בשנת הלימודים השלישית.

קורס במחלקה לתולדות ישראל- כל הסטודנטים חייבים בקורס בתולדות ישראל במסגרת לימודי יסוד ביהדות.

להרשמה ללימודי תואר ראשון בהיסטוריה באוניברסיטת בר-אילן או לקבלת מידע נוסף על תואר בהיסטוריה צרו קשר כעת דרך עמוד צור קשר או חייגו 03-5318390

תנאי קבלה לתואר בהיסטוריה במחלקה להיסטוריה כללית 

תנאי סף לקבלה: תעודת בגרות, בחינה פסיכומטרית* (בציון של 85 ומעלה בפרק האנגלית).

מסלול קבלה ללא בחינה פסיכומטרית

מועמדים בעלי ממוצע בגרות גבוה (95 ומעלה) המעוניינים ללמוד במחלקה פטורים מהבחינה הפסיכומטרית, אך חייבים לעמוד בהצלחה בבחינת המיון באנגלית, אמי"ר, בציון של 185 לפחות. 

לחישוב ממוצע בגרות לחץ כאן 

למערכת חישוב סיכויי קבלה לחץ כאן 

טבלת מערכת תשפ''ב

 

תוכנית 30+

אוניברסיטת בר אילן מקיימת את תוכנית 30+ המיועדת לאנשים בעלי 12 שנות לימוד מעל גיל 30 ללא תעודת בגרות, אשר מעוניינים ללמוד לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן או במוסדות אקדמיים אחרים המכירים בתעודת תוכנית 30+ (מכינה 30+).

למידע נוסף לחצו כאן:  תוכנית 30+ (מכינה 30+)  

 

פירוט חובות במחלקה להיסטוריה כללית לפי מסלולים

מסלול 18110 היסטוריה חד-חוגי (מורחב)

במסלול זה יש ללמוד 46 נק''ז במחלקה

קורסי מבוא וקורסי עזר

181011  מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס - 1 נק''ז

181012  מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון - 1 נק''ז

181013 מבוא לתולדות רומא:  המתחלות לרפובליקה בשיאה -1 נק''ז

181014 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות 1- נק''ז

181020 מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נק''ז

181021 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים  - 1 נק''ז

181022 מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181023 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181030 מבוא לתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181031 סוגיות בתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181032 מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

181033 תרגיל מבוא לתו' העה"ח: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

185555 ''קוראים, חושבים, כותבים': על המלחמות - 1 נק''ז (תלמידי שנה ב' שלא לקחו את הקורס הזה בשנה א' 
             ילמדו את הקורס 181008 כלי ההיסטוריון)

181008 אוריינות אקדמית בהיסטוריה – 1 נק''ז

קורסי בחירה

קורסים בתקופת העת העתיקה או ימי הביניים - 8 נק''ז

קורסים בתקופת העת החדשה - 16 נק''ז

קורסי סמינר בסיסי (פרו''ס)

במסלול זה יש ללמוד סמינרים בסיסיים (פרו''ס) בהיקף 4 נק''ז

קורסי סמינרים מתקדמים

במסלול זה יש ללמוד סמינרים מתקדמים בהיקף 4 נק''ז

להורדת טופס עם פירוט חובות המסלול לחץ כאן

מסלול 18252 היסטוריה דו-חוגי מובנה (דו-ראשי מובנה)

במסלול זה יש ללמוד 26 נק''ז במחלקה

קורסי מבוא וקורסי עזר

181011  מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס - 1 נק''ז

181012  מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון - 1 נק''ז

181013 מבוא לתולדות רומא:  המתחלות לרפובליקה בשיאה -1 נק''ז

181014 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות 1- נק''ז

181020 מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נק''ז

181021 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים  - 1נק''ז

181022 מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181023 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181030 מבוא לתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181031 סוגיות בתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181032 מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

181033 תרגיל מבוא לתו' העה"ח: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

185555 ''קוראים, חושבים, כותבים'': על המלחמות - 1 נק''ז (תלמידי שנה ב' שלא לקחו את הקורס הזה בשנה א' 
             ילמדו את הקורס 181008 כלי ההיסטוריון)

181001 אוריינות אקדמית בהיסטוריה – 1 נק''ז

קורסי בחירה

קורסים בתקופת העת העתיקה או ימי הביניים - 2 נק''ז

קורסים בתקופת העת החדשה - 4 נק''ז

קורסי סמינר בסיסי (פרו''ס)

במסלול זה יש ללמוד סמינרים בסיסיים (פרו''ס) בהיקף 4 נק''ז

קורסי סמינרים מתקדמים

במסלול זה יש ללמוד סמינרים מתקדמים בהיקף 2  נק''ז

להורדת טופס עם פירוט חובות המסלול לחץ כאן

מסלול 18262 היסטוריה דו-חוגי לא מובנה (דו-ראשי לא מובנה)

במסלול זה יש ללמוד 28 נק''ז במחלקה

קורסי מבוא וקורסי עזר

181011  מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס - 1 נק''ז

181012  מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון - 1 נק''ז

181013 מבוא לתולדות רומא:  המתחלות לרפובליקה בשיאה -1 נק''ז

181014 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות 1- נק''ז

181020 מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נק''ז

181021 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים  - 1 נק''ז

181022 מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181023 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181030 מבוא לתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181031 סוגיות בתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181032 מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

181033 תרגיל מבוא לתו' העה"ח: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

185555 ''קוראים, חושבים, כותבים'': על המלחמות - 1 נק''ז (תלמידי שנה ב' שלא לקחו את הקורס הזה בשנה א' 
             ילמדו את הקורס 181008 כלי ההיסטוריון)

181001 אוריינות אקדמית בהיסטוריה – 1 נק''ז

קורסי בחירה

קורסים בתקופת העת העתיקה או ימי הביניים - 2 נק''ז

קורסים בתקופת העת החדשה - 6 נק''ז

קורסי סמינר בסיסי (פרו''ס)

במסלול זה יש ללמוד סמינרים בסיסיים (פרו''ס) בהיקף 4 נק''ז

קורסי סמינרים מתקדמים

במסלול זה יש ללמוד סמינרים מתקדמים בהיקף 2 נק''ז

להורדת טופס עם פירוט חובות המסלול לחץ כאן

 

 

במסגרת המסלול הדו-חוגי  המובנה של תואר ראשון בהיסטוריה קיימים השילובים הבאים:

 

להרשמה ללימודי תואר ראשון בהיסטוריה באוניברסיטת בר-אילן או לקבלת מידע נוסף על תואר בהיסטוריה צרו קשר כעת דרך עמוד צור קשר או חייגו 03-5318390