המגמה להיסטוריה צבאית

מגמה לתואר שני בהיסטוריה צבאית במחלקה להיסטוריה כללית,

אוניברסיטת בר-אילן

 

חקר ההיסטוריה הצבאית חובק בתוכו תחומי מחקר רבים ומגוונים, וניתן למצוא בו שילובים בין תחומי מחקר שונים ויחסי גומלין בין תופעת המלחמה ותופעות תרבותיות.

כיוון שהמלחמה היא תופעה חוצה זמן, מרחב ותרבות, והיא אחת מהתופעות הבודדות המשותפות להיסטוריה של המין האנושי, הרי שיתן לחקור אותה הן במסגרת גלובאלית והן במסגרת השוואתית.

מטרת המגמה:

להביא להעמקת תחום חקר ההיסטוריה הצבאית כתופעה אוניברסאלית וגלובלית ובעלת מהות המשלבת מספר תחומי ידע וחקירה מעבר לתחום הצר של לימוד המלחמות בהיסטוריה.

לספק תובנות על מקומה והשפעתה של המלחמה בהיסטוריה.

 

מלחמת העולם הראשונה

מבנה הלימודים במגמה:

מסלול מחקרי (עם תזה) - 12 נקודות זכות במגמה מתוך סה"כ בחוג להיסטוריה.

מסלול עיוני (ללא תזה) - 18 נקודות זכות במגמה מתוך סה"כ בחוג להיסטוריה.

שילוב של קורסי חובה ובחירה של המגמה.

בחירת קורסים מתוך ההיצע הכללי של המחלקה להיסטוריה.

בחירת עד שני קורסים מתוך ההיצע הכללי של האוניברסיטה, מותנה באישור ר' המגמה.

* המגמה מתקיימת בשיתוף פעולה עם המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטה, וניתן לקחת קורסי בחירה רלוונטיים למגמה גם מתוך היצע ספציפי של קורסים מהמחלקה הנ״ל.

 

קורסי חובה:

שנה א': מגמות בחקר ההיסטוריה הצבאית (קורס חדש) - קורס שנתי.

שנה ב': תופעת המלחמה כהיסטוריה גלובאלית (קורס חדש) - קורס שנתי.

דרישות:

1. עמידה בדרישות המחלקה להיסטוריה כללית (בה נמצאת המגמה).

2. תנאי הקבלה למגמה הוא סיום תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר בממוצע ציונים של 76 וכן קורסי חובה כלליים לתלמידי תואר שני וקורסים ביהדות לפי דרישות אוניברסיטת בר-אילן.

3. במידה שהמועמד אינו בוגר תואר ראשון בהיסטוריה, ייתכן שיידרש להשלמות לפי דרישות המחלקה.

 

שאלות ניתן להפנות ל:

מזכירות המחלקה: History.Dept@biu.ac.il-General

ראש המגמה: ד"ר טל טובי  tal.tovy@biu.ac.il