היסטוריה כללית ולימודים קלאסיים

מסלול דו-ראשי מובנה בהיסטוריה כללית ולימודים קלאסיים

שילוב בין לימודי היסטוריה כללית ובין לימודים קלאסיים מדגיש את ההישגים המדהימים של היוונים והרומאים בתחום ההגות, הספרות, האמנות והמדע שעודם עומדים במרכז התרבות העולמית. אמנם הם נדחקו לשוליים בימי הביניים אך התגלו מחדש בתקופת הרנסאנס ומאז מהווים את יסודות פריחתה של תרבות המערב. גם כיום הם עדיין מקור בלתי נדלה לתובנות אודות הקיום האנושי והעולם הסובב אותנו. השילוב מאפשר לתגבר את הלימודים בתקופה הקלאסית, אך גם לראות את הנדבכים שנבנו על הישגי התקופה הקלאסית בתקופות המאוחרות יותר – בתחום המדע, הפילוסופיה והמשטר.

בוגרי השילוב יזכו ברכישת חשיבה ביקורתית, רוחב השכלה ומקוריות חשיבה, אשר יכולים להתמודד עם בעיות שונות מתוך פרספקטיבה רחבה ורקע מגוון.

היקף הלימודים

במסלול דו ראשי מובנה היסטוריה כללית ולימודים קלאסיים ילמד הסטודנט 26 נ"ז בהיסטוריה ו- 25 נ"ז בלימודים קלאסיים

תנאי קבלה

תנאי הקבלה למחלקה להיסטוריה כוללים שקלול של ציוני תעודת הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי. מועמדים שציון הבגרות המשוקלל שלהם הוא 9.5 ומעלה יכולים להתקבל למחלקה להיסטוריה ללא בחינה פסיכומטרית

לפירוט חובות הלימודים בהיסטוריה במסלול זה לחצו כאן