האימפריות הקדומות

לאימפריות הקדומות והגדולות בהיסטוריה תפקיד נכבד בעיצובו של העבר, ביצירת תובנות ביחס להווה ובשכלול ההסתכלות לעתיד. בלימוד ובחקר אימפריות עתיקות, אשור או פרס למשל, אנו נעזרים גם בממצאים ארכאולוגיים ומנסים לעמוד על דפוסי החיים של העמים הקדומים והמורשת שהותירו אחריהם. ההוראה והמחקר בתחום הזה משלבים ניתוח טקסטים וממצאים של תרבות חומרית.