היסטוריה כללית ותרבות צרפת

מסלול דו ראשי מובנה: היסטוריה כללית ותרבות צרפת

שילוב לימודים בין היסטוריה כללית ובין תרבות צרפת הוא כמעט מובן מאליו: מקומה של צרפת ושל תרבות צרפת בימי הביניים ובעת החדשה תחילה באירופה ועם התרחבות הקולוניאליזם והדה-קולוניזציה הוא מרכזי וכל הרחבה של הסטודנטים בנושא זה יתרום להבנתם בשאלות היסטוריות מגוונות. תלמידי תרבות צרפת ימצאו בשילוב עם היסטוריה כללית הן את הקונטקסט הרחב יותר של לימודי המורשת הצרפתית והן את ההיבטים החברתיים והכלכליים המרחיבים ומעמיקים את ידיעותיו. לתלמידי היסטוריה חיזוק היכולת לשימוש בשפה הצרפתית מעודד ומאפשר שימוש בשפה שהיא מרכזית לכל המבקש להתמחות במחקר היסטורי והלימוד ברמה של דו-ראשי מובנה מעניק התמחות בשפה ובתרבותה מעבר לידיעה טכנית של שפה. הנושאים המרכזיים בספרות צרפתית הם במרכז העניין המחקרי האקדמי. ספרות כידוע נחשבת למקור היסטורי חשוב. התמחות של התלמידים במקור זה היא תרומה נכבדת להבנה של האירועים ההיסטוריים.

שילוב של לימודי היסטוריה וצרפתית הוא שילוב מצוין למי שמבקשים לעסוק בדיפלומטיה, במסחר ובמחקר.

היקף הלימודים

במסלול דו ראשי מובנה היסטוריה כללית ותרבות צרפת ילמד הסטודנט 26 נ"ז בהיסטוריה ו- 25 נ"ז בתרבות צרפת

תנאי קבלה

תנאי הקבלה למחלקה להיסטוריה כוללים שקלול של ציוני תעודת הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי. מועמדים שציון הבגרות המשוקלל שלהם הוא 9.5 ומעלה יכולים להתקבל למחלקה להיסטוריה ללא בחינה פסיכומטרית

לפירוט חובות הלימודים בהיסטוריה במסלול זה לחצו כאן