היסטוריה של ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת

ימי הביניים משתרעים על פני כ־1,000 שנים, מהמאה החמישית עד המאה החמש־עשרה, ומחולקים לשתי תקופות משנה: ימי הביניים המוקדמים וימי הביניים המאוחרים (או הגבוהים). מדובר בתקופה שבה עוברת היבשת האירופית שינויים מרחיקי לכת בכל התחומים. זו תקופה שבה הדת מילאה תפקיד דומיננטי בחיי הפרט והחברה. עם זאת, סטודנטיות וסטודנטים וסגל החוקרים והחוקרות במחלקה עוסקים בעושר התרבותי של התקופה, בסוגיות פוליטיות ופילוסופיות, בניתוח היחסים בין האנשים לסביבתם הטבעית, לרבות היחסים בין בני הדתות השונות וסוגיות של המרות דת. על פי התיקוף המקובל, מהמאה החמש־עשרה אנחנו נמצאים בראשיתה של העת החדשה המוקדמת, ובה מנוסחות פילוסופיות חדשות, מתרחשת מהפכה מדעית ומתחוללת התפתחות תרבותית – אישית וקולקטיבית – ובה מתגלה גם העולם החדש (אמריקה).