היסטוריה כללית ותולדות ישראל

מסלול דו-ראשי מובנה: היסטוריה כללית ותולדות ישראל

השילוב של היסטוריה כללית עם תולדות ישראל מאפשר בעצם לימוד נכון של היסטוריה. לימודי היסטוריה אירופית ואחרת ללא העמקה במקומם של היהודים בחברות השונות מחמיץ היבט מרכזי ומעצב בתולדות חברות אלו. לימודי תולדות ישראל ללא העמקה בתולדות החברות שישב עמן ובקרבן אינם מאפשרים הבנה מלאה של תולדות העם וייחודיותם. יהודים חיו ותרמו במדינות ובתרבויות רבות ושונות. שילוב של היסטוריה כללית עם תולדות עם ישראל  מהווה ביטוי להכרה במעמדו המיוחד של עם ישראל בתולדות העמים. היכרות רחבה ומעמיקה עם ההיסטוריה והתרבות היהודית היא נכס חשוב לכל ישראלי שרוצה להבין את זהותו הלאומית. אולם, הבנה נכונה של תולדות ישראל כחלק מהתרבות והפוליטיקה העולמית הם אבן יסוד להבנת העולם המודרני שאנו חיים בו. שילוב התחומים מאפשר לתלמידי היסטוריה כללית למצוא את העמקה בתולדות עמם לצד הכרת ההיסטוריה הכלל אנושית. מצד שני, קשה להבין את תולדות העם ללא התעמקות בתולדות המדינות והמעצמות שחיו בהן ותרמו לחיי הכלכלה, התרבות והרוח שלהן, כשם שהם עוצבו בדמותן ובתרבותן.

היקף לימודים

במסלול דו-ראשי מובנה היסטוריה כללית ותולדות ישראל ילמד הסטודנט 26 נ"ז בהיסטוריה כללית ו-25 נ"ז בתולדות ישראל.

תנאי קבלה

תנאי הקבלה למחלקה להיסטוריה כוללים שקלול של ציוני תעודת הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי. מועמדים שציון הבגרות המשוקלל שלהם הוא 9.5 ומעלה יכולים להתקבל למחלקה להיסטוריה ללא בחינה פסיכומטרית.

לפירוט חובות הלימודים בהיסטוריה במסלול זה לחצו כאן