הקתדרה ע"ש פיליפ לצרוס

הקתדרה תומכת בקידום המחקר בתחום ההיסטוריה על ידי סיוע כספי לתלמידי מחקר המבקשים להשתתף בכנסים ולחקור בארכיונים בחו"ל. הקתדרה מעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים במחלקה להיסטוריה כללית ומשתתפת במימון כנסים בינלאומיים בהם משתתפים עמיתים וסטודנטים מהמחלקה להיסטוריה כללית. הקתדרה מפרסמת קול קורא בקרב תלמידים מצטיינים לשם קבלת מלגות על בסיס תחרותי. כמו כן הקתדרה תומכת בקיום כנסים.

שם וכתובת מנהל/ת הקתדרה:

פרופ' דב סטוצ'ינסקי, המחלקה להיסטוריה כללית

claude.stuczynski@biu.ac.il