מדיניות הכיבוש הנאצי בהולנד בשנים 1945-1940, השתקפות והשפעת מדיניות זו על גישות ועמדות כלפי הכיבוש, על-פי הדיווחים הגרמניים Lageberichte & Stimmungs והעיתונות ההולנדית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: