טפסים לבדיקת השלמת חובות לימודים במחלקה

בעמוד שלהלן תמצאו טפסים שיאפשרו לכם לעקוב אחר השלמת חובותיכם לתואר בתוך המחלקה

להורדת הטופס יש ללחוץ על מספר המסלול

תואר ראשון 

מסלול חד חוגי (מורחב) 18110

מסלול דו- חוגי (דו-ראשי) מובנה 18252

מסלול דו- חוגי (דו-ראשי) לא מובנה 18262

 

תואר שני

מסלול עיוני 18501

מסלול מחקרי 18401

מסלול עיוני במדע והלכה 18510