היסטוריה כללית וגיאוגרפיה

מסלול דו ראשי מובנה: היסטוריה כללית וגיאוגרפיה 

הסביבה הגיאוגרפית הינה אחד הגורמים המעצבים החשובים ביותר של תהליכים כלכליים, תרבותיים ואפילו פוליטיים. לאורך התקופות בני אדם הקדישו מחשבה רבה להמשגת ההשפעה הזאת. השילוב בין לימודי ההיסטוריה הנשענים על מחקרים גאוגרפיים המבהירים ומסבירים את השיקולים הגיאופוליטיים בעת שלום ומלחמה ובין לימודי הגיאוגרפיה המדגישים את יחסי הגומלין שבין האדם לסביבתו הוא שילוב המעשיר את שני חלקי הלמידה. הלימודים במחלקה להיסטוריה כמו גם במחלקה לגיאוגרפיה שואפים להבין את ההשפעה ההדדית שבין האדם והסביבה לעיצובן של חברות אנושיות מגוונות. המחקר מעשי של המחלקה לגיאוגרפיה יחד עם המחקר העיוני של המחלקה להיסטוריה הנם שילוב מתאים לסטודנטים המבקשים לעסוק במכשור מתקדם ועבודה מדעית עם חשיבה ביקורתית ועיונית.

אפשרויות תעסוקה

בוגרי התכנית המשולבת יוכלו להתקבל למערכות ציבוריות ופרטיות כגון: הוראה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים ומנהל התכנון, משרד החקלאות, משרד התיירות, רשויות ציבוריות: השירות המטאורולוגי, השירות ההידרולוגי, מרכז מיפוי ישראל, מינהל מקרקעי ישראל, רשות הטבע והגנים רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, משרדי -תכנון, מכוני מחקר, מוסדות הוראה, אתרי תיירות ומוסדות הנדרשים ליישומי מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS).

היקף הלימודים

במסלול דו ראשי  היסטוריה כללית וגיאוגרפיה ילמד הסטודנט 26 נ"ז בהיסטוריה ו- 25.5 נ"ז בגיאורגפיה

תנאי קבלה

תנאי הקבלה למחלקה להיסטוריה כוללים שקלול של ציוני תעודת הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי. מועמדים שציון הבגרות המשוקלל שלהם הוא 9.5 ומעלה יכולים להתקבל למחלקה להיסטוריה ללא בחינה פסיכומטרית

לפירוט חובות הלימודים בהיסטוריה במסלול זה לחצו כאן