עבודות תיזה ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
1986 מדיניות חוץ ישראלית (טרום מדינתית ומדינתית) 1950-1947 MA גד ברזילי
1986 מהדורה מדעית לספרו של פטרוס ונרבליס "נגד עקשותם המושרשת של היהודים" PhD איוון פרידמן
1986 מוסד ה"מישרים" במיסוטומיה באור תקנות עמיצדוקה MA יונה בר מעוז
1986 מידת ההשפעה של החינוך ב- PUBLIC SCHOOL האנגלי על עיצוב מדיניות החוץ הבריטית בתקופה שבין שתי מלחמות העולם אביבה הרשקוביץ
1986 מפציפיזם לשיתוף פעולה- חוגים פציפיסטיים מקרב הסוציאליסטים והסינדיקליסטים בצרפת בשנות השלושים ודרכם לשיתוף הפעולה עם הגרמנים בשנות הכיבוש 1944-1934 PhD יוסי חקלאי
1986 מקומות הקודש כגורם למלחמת קרים MA ורדה רחלזון
1986 מקורותיה וגלגולה של המחלוקת בדבר היחס בין מדיניות למלחמה MA עזר גת
1986 משפחת עבד-אשרת וארץ אמורו בתקופת עמרנה MA אמנון אלטמן
1986 סדרי שלטון ומינהל בארץ-ישראל 1917-1925 PhD רחלה מקובר
1986 עמדות מנטליות ואידולוגיה של דוברי עסקים גדולים בארה"ב, 1919-1929 MA איל נוה
1986 עמדת בריטניה בסכסוך איטליה-חבש והשלכותיה MA משה יחזקאל
1986 פטרוס ונרביליס ויחסו ליהודים MA איוון פרידמן
1986 פעילותו המדינית של חיים וייצמן בתקופת מלחמת העולם השניה PhD מנחם קדם
1986 שורשי הביטחון הקולקטיבי במדיניות החוץ הסובייטית 1931-1932 MA זאב כהן
1986 תולדות מלכות אמורו ו"ארץ אמורו", 1500-1200 לפנה"ס PhD אמנון אלטמן
1986 ‬ ‫עמדת המנהיגות היהודית בא"י להצלת יהודי אירופה 1942-1944 MA חוה (וגמן) אשכולי