העת המודרנית

מקובל לראות במהפכה הצרפתית שהחלה ב־1789 את ראשיתה של העת המודרנית. מאז ועד היום החברה המערבית, ואולי אף הגלובלית, נמצאת בתהליכי שינוי חסרי תקדים בהיקפם ובמהירות התרחשותם ושורשיהם בנאורות של המאה השמונה־עשרה. זו התקופה שבה התפתח הקפיטליזם כשיטה כלכלית דומיננטית, אך העלה כתגובת נגד את המרכסיזם. במהלך 240 השנים האחרונות הפכה מדינת הלאום לקטגוריה העיקרית לחלוקת העולם. זו התקופה שבה התחוללו המהפכה התעשייתית, שנמשכת עד היום בדמותה של המהפכה הדיגיטלית ומהפכת האינטרנט. האנושות ידעה בשנים הללו שתי מלחמות עולם, שואה ומעשי ג׳נוסייד חסרי תקדים. אלו מקצת הנושאים שנלמדים ביחס לתקופה. המרצים והמרצות במחלקה המתמקדים בתקופה זו חוקרים את הלאומיות, הקולוניאליזם, ההיסטוריה של ארצות־הברית, היסטוריה צבאית, מגמות חילון, גזענות, תרבות פופולרית (קולנוע), מגדר ועוד.