עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2009 מרג'רי קמפ; רעייה נוצרית נורמטיבית או דמות חריגה בחברה בעירונית האנגלית של המאה ה-15?: ניתוח אנתרופולוגי היסטורי של העדות האוטוביוגרפית מאת מרג'רי קמפ MA טלי צור אריה
2009 מרג'רי קמפ: רעייה נוצרית נורמטיבית או דמות חריגה בחברה בעירונית האנגלית של המאה ה-15?: ניתוח אנתרופולוגי היסטורי של העדות האוטוביוגרפית מאת מרג'רי קמפ MA טלי צור אריה
2009 צבא רודזיה ולחימה נגד חתרנות: בחיפוש אחר מצויינות צבאית Ph.D יוסף גיל (יגיל) הנקין
2009 המשרד הארצישראלי בבודפשט: פעילותיו בתחום ההצלה בשנים 1045-1943 ואופן עיצובן בזיכרון הקולקטיבי Ph.D אילה נדיבי
2008 מעשה של אמונה: תרומתו של כתב העת 'קומנטרי' לדיון בשאלות מהותיות ליהודי ארצות הברית: 1960-1945 MA אליהו אסא
2008 "המחלה אשר במצרים": סיפורם הלניסטיים על ראשית ישראל: על בדיות, עלילות, ואנטישמיות עתיקה: במרכז העבודה החיבור 'נגד אפיון' של יוסף בן מתתיהו ((=פלאוויוס יוספוס)) ודברי אפולוניוס מולון MA דורית גורדון
2008 המחלוקת סביב "חוק היהודים" באנגליה של 1753: פולמוס פוליטי או סכסוך תרבותי חברתי? MA נעה רובינשטיין
2008 השתלבותם של יהודים בתפקידים בכירים במינהל הבריטי בממשלת המנדט: 1948-1920 Ph.D יוסף צ'רני
2008 דומה אבל אחר: חריגות גופנית ומנטלית באימפריה הרומית בין המאה הראשונה לפנה"ס והמאה הרביעית לספירה Ph.D טל רלס-שורר
2008 תפקידם והשפעתם של סוכני המשטרה הפוליטית החשאית בתנועה המהפכנית ברוסיה מסוף המאה ה19 עד 1917 Ph.D נורית שלייפמן