דמות קולומבוס בהסטוריוגרפיה הצפון אמריקנית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: