היסטוריה כללית ומדעי המדינה

המדינה היא אחת המסגרות הבסיסיות ביותר שבתוכה מתנהלים חיינו, בנוסף לחוגי משפחה, חברים וקהילה. אלא, שהמדינה שאנו מכירים היום לא נראתה ולא פעלה באותו האופן בעבר. מאז הפוליס היוונית, המשך בממלכות ימי הביניים והמונרכיות האבסולוטיות של העת החדשה המוקדמת ועד מדינת הלאום המודרנית, מסגרת הבסיס לבשה ופשטה צורות. השילוב בין היסטוריה ומדעי המדינה מעניק ללומדים וללומדות את היכולת לעמוד על אופן תפקודה של המדינה ביחס למודלים הפוליטיים השונים שעיצבו אותה. הוא מאפשר לנו לבחון תיאוריות מדיניות ופוליטיות – קדומות ומודרניות – אל מול מקרי בוחן היסטוריים ספציפיים. החיבור הבינתחומי הזה מקנה לנו כלים לבחון את מערכות היחסים שהתפתחו לאורך השנים בין האדם, החברה והמדינה, ולברר: אלו איזונים נוצרו ביניהם? כיצד הם יצרו מערכות ממשל שונות? איך אנחנו יכולים להסתייע בהיסטוריה על מנת לעצב מודלים פוליטיים טובים יותר?