פולחנים פאגאניים בארץ-ישראל הרומית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: