הנחיות מחלקתיות תשע''ט

שלום לכולם

המחלקה להיסטוריה מאחלת לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת. בהמשך תמצאו את הנחיות המחלקה לקראת הרישום לשנה''ל תשע''ט לתואר ראשון ולאחריו לתארים מתקדמים. בכל שאלה או בעיה אני מזמינה אתכם לפנות למזכירות ולהתייעץ.

ניתן לפנות בדוא"ל:  history@biu.ac.il  או להתקשר לטלפון: 03-5318390

רויטל

 

הנחיות מחלקתיות לתואר ראשון 

הנחיות לקראת עריכת מערכת לשנה''ל תשע''ט

שלומות וברכות לתלמידינו החדשים והוותיקים. אנו מאחלים לכולכם שנת לימודים מהנה, מחכימה ופורייה. נא קראו בעיון את ההנחיות וההערות המובאים כאן
לפני עריכת המערכת לשנה"ל תשע"ט.

שנה א'  בתשע''ט

פירוט דרישות הלימודים בהתאם למסלול אליו נרשמתם וכן מקבץ הערות חשובות.

רשימת קורסי המבוא  וקורסי עזר זהה בכל מסלולי הלימוד וחובה ללמוד את כולם (סה''כ 14 נ''ז) :

181011  מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס - 1 נ''ז

181012  מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון - 1 נ''ז

181013 מבוא לתולדות רומא:  המתחלות לרפובליקה בשיאה -1 נ''ז

181014 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות 1- נ''ז

181020 מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נ''ז

181021 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים  - 1 נ''ז

181022 מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נ''ז

181023 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נ''ז

181030 מבוא לתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נ''ז

181031 סוגיות בתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נ''ז

181032 מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נ''ז

181033 תרגיל מבוא לתו' העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נ''ז

181001 אוריינות אקדמית בהיסטוריה – 2 נ"ז
 

בהמשך יפורטו סוגי הקורסים השונים במחלקה והמטלות המקובלות בהם.

הערות לתלמידי מסלול מורחב  18110

אפשר ומומלץ להירשם בשנה א' גם למספר קורסי בחירה

 

הערות לתלמידי מסלול  דו ראשי מובנה / לא מובנה  18252/ 18262
 

במסלול דו ראשי מובנה/לא מובנה הנכם נדרשים להירשם לקורסים במחלקה הנוספת בה אתם לומדים. לפני שאתם מבצעים את הרישום לקורסים בפועל, מומלץ לבדוק את דרישות שתי המחלקות אליהן אתם רשומים ואף להתייעץ עם מזכירות המחלקה / יועץ אקדמי  אלו קורסים להעדיף בשנה א' ואלו אפשר לדחות לשנה ב' . זאת מפני שאתם עשויים להגיע לעומס גדול מדי לשנה א' אם תירשמו לכל קורסי החובה בשתי המחלקות (לעיתים עד כדי רישום להיקף של מחצית חובות התואר בשנה א').

מי שנרשם ליותר מ-26 ש''ש בכל סמסטר מתבקש להתקשר למזכירות המחלקה להתייעץ.

רשימת מחלקות המקיימות מסלול מובנה עם המחלקה להיסטוריה כללית: לימודי א''י וארכיאולוגיה; תולדות ישראל; לימודים קלאסיים; ספרות משווה; פילוסופיה; תכנית לב''א כללי במדעי הרוח; תרבות צרפת; אמנות יהודית; לימודי המזרח התיכון; לימודי מידע; תנ''ך ; גיאוגרפיה.

תלמידים שנתקלו בבניות חפיפה בין שני המסלולים יפנו למחלקה להיסטוריה והבעיה תטופל באופן אישי.

הערה לתלמידים הלומדים במסלול דו-ראשי היסטוריה ומדעי המדינה: הקורס חברה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש: 1500-2000' (71003) במדעי המדינה זהה בתוכנו לשני חלקי המבוא בתקופת העת החדשה (18103+181032) הנלמדים בהיסטוריה. ולכן יש ללמוד רק אחת משתי האפשרויות ובמחלקה השנייה התלמיד יידרש ללמוד 2 נ''ז חלופיות להשלמת הנקודות באשכול.

 

מושגים והערות כלליות

 • חובות התלמיד נקבעות לפי המופיע בידיעון בשנת הלימודים הראשונה לתואר.
 • מומלץ להירשם קודם כל לקורסי חובה וקורסי אנגלית ורק אח''כ לקורסי בחירה, קורסי יהדות וקורסים כלליים. מידע נוסף בנושאים אלו ניתן לקרא בקישור שלהלן: http://stuad.biu.ac.il/ilanet_hanhayot
   
 • ציון עובר (60) בקורסי המבוא מהווה תנאי קדם לכניסה לסמינריונים המתקדמים.
 • לאחר שסיימתם את הרישום לקורסים במחלקה, יש להירשם גם ללימודי אנגלית,  לקורסי יסוד, ולקורסים כלליים בהתאם לדרישות האוניברסיטה
   
 • המחלקה ממליצה לסטודנטים ללמוד לפחות קורס אחד בתולדות ישראל במסגרת החובות של לימודי יסוד ביהדות
   
 • תעודת הוראה – לתלמידים המתעתדים ללמוד בתכנית להכשרת מורים מומלץ ללמוד את הקורסים הכלליים במחלקה לתולדות ישראל מתוך רשימת ההשלמות הנדרשת לתעודת הוראה.

 

סוגי הקורסים במחלקה

קורסי מבוא חובה – קורסים מוגדרים אותם יש ללמוד בשנה א'. בדרך כלל קורסים אלו מורכבים מהרצאות + תרגילים.  יש להירשם לכל הקורסים המופיעים בתכנית ולא ניתן להחליפם באחרים (לעיתים, יש קורסים שיש להם יותר מקבוצה אחת. במקרה זה יש להירשם לקבוצה אחת בלבד)

קורסי בחירה/ הרצאות – קורסים פרונטליים שבסיומם חייב התלמיד בבחינה. ניתן לפרוס קורסים אלו על פני שלוש שנות הלימוד לתואר. הקורסים מחולקים לתקופות ומספרם נקבע לפי הדרישות בכל מסלול.

סמינרים בסיסיים – קורסים אלו נקראו בעבר פרו-סמינריונים. אלו הם סמינרים הנלמדים משנה ב' ומעלה. מספרם נקבע לפי הדרישות בכל מסלול. יש להגיש מטלה ובחלק מהסמינרים גם להציג רפרט בכיתה בנוסף לדרישות השוטפות של קריאה והשתתפות פעילה.

המטלה שיש להגיש במסגרת הסמינר הבסיסי ניתנת לבחירת הסטודנט מבין שלוש האפשרויות הבאות:  

 1. להגיש 2- 3 מאמרים מנותחים לפי דרישת מרצה הקורס
 2. להגיש את הרצאתו [הרפרט שניתן בע"פ] כתובה ומתוקנת בהתאם להוראות מרצה    

הקורס

 1. להגיש עבודת מיני סמינריון [כפי שהיה נהוג בעבר]

 

לחילופין: בהסכמת כל תלמידי הקורס ובהסכמת המרצה ניתן לקבוע מטלת בחינה בקורס.

 

כדי לשפר את סיכויי ההצלחה בסמינרים המתקדמים, המחלקה ממליצה לסטודנטים ללמוד שני קורסי סמינר בסיסי בשנת הלימודים השנייה.

סמינר מתקדם – נלמדים בשנת הלימודים השנייה והשלישית והתלמיד חייב להגיש בהם עבודה סמינריונית.

שימו לב!! רישום והשתתפות בסמינר מתקדם מותנה בציון עובר בקורס המבוא ובתרגיל בתקופה אליה שייך הסמינר.

הסמינרים הבסיסיים והסמינרים המתקדמים נלמדים יחד, באותה כיתה אך תחת מספרים שונים.
לתשומת ליבכם: לא ניתן ללמוד את הקורס פעמיים (פעם כסמינר בסיסי ופעם כסמינר מתקדם)!

יש להגיש את העבודות הסמינריוניות עד י''ד באב תשע''ט (15 באוגוסט 2019)

במקרים מיוחדים אישורים להגשת עבודה באיחור על סמך בקשות שתמצאנה מוצדקות ניתן לקבל עד שנתיים לאחר שמיעת הסמינר, לאחר מועד זה ועדת ההוראה המחלקתית תשקול לחייב את התלמיד להשתתף בסמינר חדש.

 

סיכום דרישות בתואר ראשון לפי סוג המסלול

תלמידים שהחלו לימודיהם בתשע''ט:

 

18110

מורחב

18252

דו ראשי מובנה

18262 דו ראשי לא מובנה

קורסי מבוא

12 נ''ז

12 נ''ז

12 נ''ז

קורסי עזר

2 נ''ז

2 נ''ז

2 נ''ז

קורסים מתקדמים
התק' הקלאסית / ימי הביניים

8 נ''ז

2 נ''ז

2 נ''ז

קורסים מתקדמים בתק' העת החדשה

16 נ''ז

4 נ''ז

6 נ''ז

סמינרים בסיסיים

4 נ''ז

4 נ''ז

4 נ''ז

סמינרים מתקדמים

4 נ''ז

2 נ''ז

2 נ''ז

סה''כ נ''ז במסלול

46 נ''ז

26 נ''ז

28 נ''ז

 

 

תלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע''ט

18110

מורחב

18252

דו ראשי מובנה

18262 דו ראשי לא מובנה

קורסי מבוא

12 נ''ז

12 נ''ז

12 נ''ז

קורסי עזר

3 נ''ז

3 נ''ז

3 נ''ז

קורסים מתקדמים
התק' הקלאסית / ימי הביניים

6 נ''ז

2 נ''ז

2 נ''ז

קורסים מתקדמים בתק' העת החדשה

13 נ''ז

3 נ''ז

5 נ''ז

סמינרים בסיסיים

6 נ''ז

2 נ''ז

2 נ''ז

סמינרים מתקדמים

6 נ''ז

4 נ''ז

4  נ''ז

סה''כ נ''ז במסלול

46 נ''ז

26 נ''ז

28 נ''ז

 

 

תלמידים ותיקים

משנה''ל תשע''ט הוחלפו שמות קורסי הפרו''ס והם נקראים כעת 'סמינרים בסיסיים'. מס' הנקודות אותן יש ללמוד לא השתנה וחובת התלמיד נקבעת לפי הידיעון של שנת תחילת לימודיו. לפירוט החובות והמטלות בקורסים אלה ראו לעיל תחת הכותרת 'סמינרים בסיסיים'.

 

הנחיות מחלקתיות לתארים מתקדמים

לתלמידנו החדשים והוותיקים- ברוכים הבאים!

להלן הסברים על מבנה תוכנית הלימודים כפי שהיא מופיעה באינ-בר.

 

קורסי השלמה לתואר

תלמידים שהתקבלו ללימודים בתנאי של קורסי השלמה נדרשים להירשם לכל קורסי ההשלמה ולסיימם בשנת הלימודים הראשונה. רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והגשת בקשה בכתב יתאפשר רישום לשנת הלימודים השנייה. קורסי ההשלמה מחולקים לאשכולות השונים המופיעים באינבר. כל תלמיד מחויב לפי תוכנית אישית המופיעה במכתב הקבלה שלו. כל קורסי ההשלמה דורשים ציון מעבר בהתאם למפורט במכתב הקבלה לתואר. תלמיד שאינו בטוח שנרשם לקורסי ההשלמה הנדרשים מתבקש לפנות למזכירות המחלקה ולוודא.

 

להלן כל סוגי הקורסים כפי שהם מופיעים באשכולות ההשלמה הרשומים במערכת האינ-בר

השלמות חובה – הקורסים המופיעים  באשכול זה הינם קורסי המבוא והתרגילים של המקצוע. האשכולות בנויים לפי תקופה. מספר הקורסים וכן התקופה הנדרשת בהשלמות נקבעים בהתאם לתכנית ההשלמות האישית של התלמיד

השלמות הרצאה: הקורסים המופיעים באשכול זה הינם קורסי בחירה שהתלמיד יהיה חייב בסופם בבחינה. מספר הקורסים וכן התקופות הנדרשות משתנים בהתאם לתכנית ההשלמות האישית של התלמיד.

השלמות סמינר בסיסי: הקורסים המופיעים באשכול זה הינם סמינרים בסיסיים ומאופיינים ע''י סיומת קבוצה 10. מספר הקורסים וכן התקופות הנדרשות משתנים בהתאם לתכנית ההשלמות האישית של התלמיד. חובות התלמיד בקורסים אלה הן רפרט בכיתה ומטלה כתובה.

השלמות סמינר מתקדם:  הקורסים המופיעים באשכול זה הינם סמינרים מתקדמים ומאופיינים ע''י סיומת קבוצה 20. מספר הקורסים וכן התקופות הנדרשות משתנים בהתאם לתכנית ההשלמות האישית של התלמיד. חובות התלמיד בקורסים אלה הן רפרט בכיתה ועבודה סמינריונית.

הסמינרים הבסיסיים והמתקדמים נלמדים יחד אך יש להם מספרי קורס שונים. ניתן ללמוד קורס ולקבל עליו ניקוד רק פעם אחת - כסמינר בסיסי או כסמינר מתקדם.

 

 

 לתלמידי שנה א'

כמות הקורסים וסוגי האשכולות מותנים במסלול שהתקבלתם אליו. התוכנית באינבר כבר מותאמת אישית לאשר לכל תלמיד רק קורסים המתאימים לתוכנית אליה התקבל.

במהלך הרישום תוכלו להיעזר ברשימת החובות שמופיעה בחוברת פרטי מידע לתואר שני (להלן הקישור: http://graduate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/biu-graguate-school-info.pdf )

 

אשכולות לפי סוג קורס

ברשימת החובות מופיעים סוגי קורסים שונים. כל סוג כזה מופיע באשכול נפרד במערכת אינבר. יש לשים לב ולא לשבץ קורסים השייכים לתואר לאשכולות ההשלמה.

 

היסטוריוגרפיה – סמינר 'היסטוריה והיסטוריוגרפיה' הוא סמינר חובה לתלמידי שנה א'.

 

קולוקוויום מחלקתי – קיימת חובת רישום והשתתפות בכל שנה משנת הלימודים לתואר. תלמידי מסלול מחקרי נדרשים להשתתף בקולוקוויום ובפורום כל שבוע. תלמידי מסלול עיוני ותכנית מורים נדרשים להשתתף רק בהרצאות אורח של הסמינר המחלקתי.

 

סמינרים: מספר הסמינרים תלוי במסלול אליו התקבלתם. כל סמינר מופיע פעמיים ברשימת הקורסים, פעם כסמינר בסיסי  (קבוצה 10) ופעם כסמינריון (קבוצה 20) אולם ניתן ללמוד כל נושא רק פעם אחת. מערכת הרישום לא תאפשר רישום כפול.

בשני סוגי הסמינרים יש להציג רפרט בכיתה ולעמוד במטלות הקריאה וההשתתפות הפעילה בקורס. בסמינר מתקדם יש להגיש עבודה סמינריונית.

 סמינר בסיסי נחשב גם כקורס הרצאה בתואר שני ויש להגיש בו מטלה כתובה  והתלמיד יכול לבחור באחת מהאפשרויות שלהלן:

 1. להגיש 2- 3 מאמרים מנותחים לפי דרישת מרצה הקורס
 2. להגיש את הרצאתו [הרפרט שניתן בע"פ] כתובה ומתוקנת בהתאם להוראות מרצה הקורס
 3. להגיש עבודת מיני סמינריון [כפי שהיה נהוג בעבר]

 

לחילופין: בהסכמת כל תלמידי הקורס ובהסכמת המרצה ניתן לקבוע מטלת בחינה בקורס.

אנגלית – ניתן להיבחן במחלקה לקבלת פטור. מומלץ לסיים חובה זו כבר בשנת הלימודים הראשונה לתואר. 

תלמידים הנתקלים בבעיה ברישום מתבקשים לפנות למחלקה באמצעות כפתור 'פנייה למזכירות' שבמערכת, לפרט את הבעיה בה נתקלו ואת הקורסים אליהם הם מבקשים להירשם

 

טבלת סיכום חובות בתואר שני לפי מסלול לימודים

ניתן להוריד מאתר המחלקה (תפריט טפסים) טופס מעקב לבדיקת השלמת חובות המסלול בו אתם רשומים: http://history.biu.ac.il/node/356

מסלול מחקרי

 18401

מסלול עיוני

18501

מסלול עיוני למורים

18509

סמינריון: היסטוריה והיסטוריוגרפיה – רפרט כתוב  (2 ש"ש)

סמינריון: היסטוריה והיסטוריוגרפיה – רפרט כתוב  (2 ש"ש)

סמינריון: היסטוריה והיסטוריוגרפיה – רפרט כתוב  (2 ש"ש)

סמינריון– עבודה סמינריונית (2 ש"ש)

סמינריון– עבודה סמינריונית (2 ש"ש)

 

סמינריון– עבודה סמינריונית (2 ש"ש)

קורס לתואר שני/סמינר בסיסי– הגשת רפרט (2 ש"ש)

סמינריון– עבודה סמינריונית (2 ש"ש)

סמינריון– עבודה סמינריונית (2 ש"ש)

קורס לתואר שני/סמינר בסיסי– הגשת רפרט (2 ש"ש)

קורס לתואר שני/סמינר בסיסי– הגשת רפרט (2 ש"ש)

סמינר בסיסי– רפרט (2 ש"ש)

קורס במחלקה (2 ש"ש) 

קורס לתואר שני/סמינר בסיסי– הגשת רפרט (2 ש"ש)

 

סמינר בסיסי– רפרט (2 ש"ש)

קורס במחלקה או במחלקה אחרת (2 ש"ש)

קורס לתואר שני/סמינר בסיסי– הגשת רפרט (2 ש"ש)

קורס לתואר שני/סמינר בסיסי– הגשת רפרט  (2 ש"ש)

קולוקוויום– חובת השתתפות (כל שנות הלימוד לתואר)

קורס לתואר שני/סמינר בסיסי– הגשת רפרט (2 ש"ש)

קורס במחלקה – חובת בחינה (2 ש"ש)

שפה זרה שנייה

קורס בתקופה אחרת – חובת בחינה (2 ש"ש) 

קורס במחלקה – חובת בחינה (2 ש"ש)

כתיבת עבודת תיזה

קורס במחלקה (2 ש"ש)

 

קורס במחלקה – חובת בחינה (2 ש"ש)

 

קולוקוויום– חובת השתתפות (כל שנות הלימוד לתואר)

קולוקוויום– חובת השתתפות (כל שנות הלימוד לתואר)

12 ש"ש

18 ש"ש

18 ש"ש

 

 

נשמח לענות על כל שאלה ולסייע בכל בעיה !

בזמן הרישום נבקשכם לפנות בדוא"ל באמצעות כפתור 'פנייה למזכירות' שבמערכת אינ-בר