הנחיות מחלקתיות לתואר ראשון תשפ''ד

 

שלומות וברכות לתלמידינו החדשים והוותיקים.

אנו מבקשים לאחל לכולכם שנת לימודים מהנה, מחכימה ומוצלחת. נא קראו בעיון את ההנחיות וההערות המובאים כאן לפני עריכת המערכת לשנה"ל תשפ''ד.

בכל שאלה, בקשה או תהייה אנחנו, חברי הסגל המנהלי והאקדמי במחלקה, נשמח להיות לכם לעזר עכשיו וגם בכל מהלך לימודיכם במחלקה. ניתן לפנות בדוא"ל:  history@biu.ac.il  או להתקשר לטלפון: 03-5318390  

המידע המוגש לכם כאן הוא מתומצת. מידע מפורט נמצא באתר האוניברסיטה ובאתר המחלקה. מומלץ להקדיש מעט זמן ולגלוש באתר.

 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

 אוריאן יחזקאל

מרכזת המחלקה

 

לתשומת ליבכם: דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע. תלמידי תואר ראשון דו חוגי מובנה/לא מובנה נדרשים להירשם לקורסים במחלקה השנייה אליה נרשמו.

 

דרישות לימודים לתואר ראשון

על מנת לקבל אישור זכאות לתואר ראשון יש להשלים את כל דרישות הלימודים, הן במחלקה והן דרישות כלליות של התואר ולצבור את כל נקודות הזכות (בדרך כלל 64 ש''ש 128 נ"ז). חובות התלמיד לתואר נקבעות לפי המופיע בידיעון בשנת הלימודים הראשונה לתואר. שנה זו היא 'שנת החוקה' של התלמיד. במקרה של חידוש לימודים החובות הקובעות הן החובות בשנת החידוש. 

 

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

השנה האקדמית מחולקת לשני סמסטרים: סמסטר א' וסמסטר ב'. חלק מהקורסים נלמדים במהלך סמסטר אחד (קורס סמסטריאלי)  וחלק מהקורסים מתקיימים על פני שני הסמסטרים (קורס שנתי).

בין סמסטר א' לסמסטר ב' ישנה הפסקה של מספר שבועות ובמהלכם מתקיימות בחינות בקורסים של סמסטר א', בסוף סמסטר ב' מתקיימת תקופת בחינות נוספת לקורסים של סמסטר ב' ולקורסים שנתיים.

קורס מזכה את הלומד בנקודות זכות, בתנאי שעמד במטלות הקורס וקיבל בו ציון סופי. 

 

חובות מחלקתיות בהיסטוריה כללית – נקבעות בהתאם למסלול הלימודים אליו רשומים. במחלקה להיסטוריה כללית קיימים שלושה מסלולים לתואר ראשון.

 • מסלול חד חוגי - לימודים במחלקה להיסטוריה כללית בלבד, בהיקף 46 ש''ש (92 נ"ז).
 • מסלול דו-חוגי מובנה - לימודים במחלקה להיסטוריה כללית ובמחלקה נוספת מתוך רשימה סגורה. במסלול זה לומדים 26 ש''ש (52 נ"ז) בהיסטוריה כללית ועוד 25-26 ש''ש      (50-52 נ"ז) במחלקה נוספת. . להלן קישור  לרשימת המחלקות ורציונל הלימודים
 • מסלול דו-חוגי לא מובנהלימודים במחלקה להיסטוריה כללית ובמחלקה נוספת באוניברסיטה. במסלול זה לומדים 28 ש''ש (54 נ"ז) בהיסטוריה ובדרך-כלל עוד 28 ש''ש (56 נ"ז) במחלקה האחרת.

 

לימודי יסוד ביהדות: השלמת קורסי יסוד ביהדות בהיקף 10 ש''ש. למידע נוסף באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות. לנוחותכם קישור לתקנון לימודי יסוד ביהדות - תואר ראשון

חובת שפה זרה אנגלית: כל הסטודנטים המתקבלים לאוניברסיטת בר אילן לתואר ראשון ממוינים לקורסים באנגלית על פי תוצאות חלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם.

קורסי אנגלית אינם נכללים בספירת הנקודות לתואר ולא נכללים בחישוב ממוצע הלימודים.
מידע על סיווג לרמות, מבחני שיפור רמה ופטורים מאנגלית היכנסו לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה.

סטודנטים המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון (החל משנה"ל תשפ"ב), חייבים במהלך לימודיהם לסיים שני קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר. מהותם של שני הקורסים הללו תלויה ברמת האנגלית שעל-פיה התקבל הסטודנט לאוניברסיטה, כדלקמן:

- סטודנט שעל- פי הציון שלו באנגלית (בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב בשני קורסי אנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב'.  קורסים אלה לא ייספרו לדרישות התואר שלו במחלקה/ות שבהן הוא לומד.

- סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (בפסיכומטרי/אמיר/אמירם)-חייב בקורס אחד בלבד באנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים ב' - יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית, כלומר קורס שיינתן במחלקה שלו בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחלקה זו לפי העניין, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות.

קורס תוכן זה ייספר לו כמובן במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

- סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (בפסיכומטרי/אמיר/אמירם)- פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות כול אחד.

שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

 

חובת הבעה עברית
סטודנט שלא עומד בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה יידרש ללמוד קורס הבעה - כתיבה אקדמית בשנה הראשונה ללימודיו. פרטים נוספים בתקנון היחידה להבעה אקדמית ואולפן

קורסים כלליים
סטודנטים לתואר ראשון חייבים במינימום 2 ש''ש (4 נ"ז) בקטיגורית 'קורסים כלליים', למעט תלמידים שהשעות הנדרשות מהם במחלקות ובלימודי יסוד הן 64 ש''ש (128 נ"ז) ומעלה. למידע על חובת קורסים כלליים לפי מסלולים ראו באתר מנהל סטודנטים בעמוד זה

 

חובות הלימודים במחלקה להיסטוריה לפי מסלולים

 

18110

חד חוגי (מורחב)

18252

דו חוגי מובנה

18262
דו חוגי לא מובנה

קורסי מבוא

12 ש"ש (24 נ"ז)

12 ש"ש (24 נ"ז)

12 ש"ש (24 נ"ז)

קורסי עזר

2 ש"ש  (4 נ"ז)

2 ש"ש (4 נ"ז)

2 ש"ש (4 נ"ז)

קורסי בחירה מתקדמים
בתקופה הקלאסית / ימי הביניים

8 ש"ש (16 נ"ז)

2 ש"ש (4 נ"ז)

2 ש"ש (4 נ"ז)

קורסי בחירה מתקדמים בתקופת
העת החדשה

16 ש"ש (32 נ"ז)

4 ש"ש (8 נ"ז)

6 ש"ש (12 נ"ז)

סמינרים בסיסיים (קורסי פרו-סמינריון)

4 ש"ש (8 שנ"ז)

4 ש"ש (8 נ"ז)

4 ש"ש (8 נ"ז)

סמינרים מתקדמים (עבודה סמינריונית)

4 ש"ש (8 נ"ז)

2 ש"ש (4 נ"ז)

2 ש"ש (4 נ"ז)

סה''כ ש''ש (ש''ס) במסלול

46 ש"ש (92 נ"ז)

26 ש"ש (52 נ"ז)

28 ש"ש (54 נ"ז)

 

באתר המחלקה תוכלו לראות את טבלת מערכת השעות. בסוף הטבלה תמצאו מקרא צבעים המסווג את הקורסים לפי סוג ותקופה:  

 • שחור- קורסי מבוא שנה א' תואר ראשון
 • סגול- קורסים בתקופת העת העתיקה
 • חום – קורסים בתקופת ימי הביניים
 • כחול- קורסים בתקופת העת החדשה
 • אדום- סמינרים  (בסיסי ומתקדם) לתואר ראשון + שני
 • ירוק- קורסים לתארים מתקדמים בלבד

 

רשימת קורסי חובה: קורסי מבואות וקורסי עזר

רשימת קורסי המבוא  וקורסי עזר זהה בכל מסלולי הלימוד וחובה ללמוד את כולם (סה''כ 14 ש"ש 28 נ"ז).

 • מסלול חד חוגי – יש להירשם לכל הקורסים ברשימה בשנה א'
 • מסלול דו-חוגי מובנה/לא מובנה – יש להירשם למבואות בהתחשב בדרישות של המחלקה המקבילה. מומלץ להתייעץ עם מזכירות המחלקה לגבי היקף הרישום. ראו הסבר מפורט יותר בהמשך.

תלמיד שלא נרשם לכל קורסי המבוא וקורסי העזר בשנה הראשונה יירשם אליהם בשנה ב'. קורסים אלה הם תנאי קדם לסמינריונים. 

 

181011  מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס – 1 ש"ש (2 נ"ז)

181012  מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון - 1 ש"ש (2 נ"ז)

181013 מבוא לתולדות רומא:  המתחלות לרפובליקה בשיאה -1 ש"ש (2 נ"ז)

181014 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות - 1 ש"ש (2 נ"ז)

181020 מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 ש"ש (2 נ"ז)

181021 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים  - 1 ש"ש (2 נ"ז)

181022 מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 ש"ש (2 נ"ז)

181023 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 ש"ש (2 נ"ז)

181030 מבוא לתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 ש"ש (2 נ"ז)

181031 סוגיות בתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 ש"ש (2 נ"ז)

181032 מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלח''ע השנייה - 1 ש"ש (2 נ"ז)

181033 תרגיל מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלח''ע השנייה - 1 ש"ש (2 נ"ז)

185556 ״קוראים, חושבים, כותבים: על מנהיגות״ 1 ש"ש (2 נ"ז) חובה שנה א', תנאי לכתיבת סמינריון בשנה ב'

181010 כלי ההיסטוריון: סדנת אוריינות אקדמית 1 ש"ש (2 נ"ז) חובה שנה א', תנאי לכתיבת סמינריון בשנה ב'

 

קורסי מבוא חובה – קורסי חובה אותם יש ללמוד בשנה א'. בדרך כלל קורסים אלו מורכבים מהרצאות + תרגילים.  יש להירשם לכל הקורסים המופיעים בתוכנית ולא ניתן להחליפם באחרים.

קורסי בחירה/ הרצאות – קורסים פרונטליים שבסיומם חייב התלמיד בבחינה. ניתן לפרוס קורסים אלו על פני שלוש שנות הלימוד לתואר. הקורסים מחולקים לתקופות ומספרם נקבע לפי הדרישות בכל מסלול.

סמינרים בסיסיים (פרו''ס) – קורסים אלו נקראים גם ''פרו-סמינריונים''. אלו הם סמינרים הנלמדים משנה ב' ומעלה. מספרם נקבע לפי הדרישות בכל מסלול. בסיום הקורס יש להגיש מטלה ובחלק מהסמינרים גם להציג רפרט בכיתה בנוסף לדרישות השוטפות של קריאה והשתתפות פעילה.

כדי לשפר את סיכויי ההצלחה בסמינרים המתקדמים, החוג ממליץ  לסטודנטים ללמוד שני קורסי סמינר בסיסי בשנת הלימודים השנייה.

סמינר מתקדם (סמינריון) – נלמדים בשנת הלימודים השנייה והשלישית והתלמיד חייב להגיש בהם עבודה סמינריונית.

שימו לב!! רישום והשתתפות בסמינר מתקדם מותנה בציון עובר בקורס המבוא ובתרגיל בתקופה אליה שייך הסמינר.

תאריכי הגשת עבודות

הסמינרים הבסיסיים והסמינרים המתקדמים נלמדים יחד, באותה כיתה אך תחת מספרים שונים.
לתשומת ליבכם: לא ניתן ללמוד את הקורס פעמיים (פעם כסמינר בסיסי ופעם כסמינר מתקדם)!

יש להגיש את העבודות הסמינריוניות עד י''א באב תשפ''ד (15 באוגוסט 2024)

במקרים מיוחדים אישורים להגשת עבודה באיחור על סמך בקשות שתמצאנה מוצדקות ניתן לקבל עד שנתיים לאחר שמיעת הסמינר, לאחר מועד זה ועדת ההוראה המחלקתית תשקול לחייב את התלמיד להשתתף בסמינר חדש.

 

שאלות נפוצות ללומדי מסלול  דו-חוגי מובנה / לא מובנה  18252/ 18262

לכמה קורסים להירשם בשנה א' במסלול דו-חוגי?

במסלול דו חוגי מובנה/לא מובנה הנכם נדרשים להירשם לקורסים בחוג הנוסף בו אתם לומדים. לפני שאתם מבצעים את הרישום לקורסים בפועל, מומלץ לבדוק את דרישות שני החוגים אליהם אתם רשומים ואף להתייעץ עם מזכירות החוג/ יועץ אקדמי  אלו קורסים להעדיף בשנה א' ואלו אפשר לדחות לשנה ב' . זאת מפני שאתם עשויים להגיע לעומס גדול מדי לשנה א' אם תירשמו לכל קורסי החובה בשני החוגים (לעיתים עד כדי רישום להיקף של מחצית חובות התואר בשנה א').

מי שנרשם ליותר מ-26 ש''ש (52 נ"ז) בכל סמסטר מתבקש להתקשר למזכירות החוג להתייעץ.

 

רשימת חוגים המקיימים מסלול מובנה עם החוג להיסטוריה כללית: לימודי א''י וארכיאולוגיה; תולדות ישראל; לימודים קלאסיים; ספרות משווה; פילוסופיה; תכנית לב''א כללי במדעי הרוח; תרבות צרפת; אמנות יהודית; לימודי המזרח התיכון; לימודי מידע; תנ''ך; גיאוגרפיה, מדעי המדינה.

מה עושים במקרה של חפיפה בין קורסים במחלקות שונות?

תלמידים שנתקלו בבעיות חפיפה בין שני המסלולים יפנו לחוג להיסטוריה והבעיה תטופל באופן אישי.

הערה לתלמידים הלומדים במסלול דו-חוגי היסטוריה ומדעי המדינה: הקורס 71003 ''חברה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש: 1500-2000'''  במדעי המדינה זהה בתוכנו לשני חלקי המבוא בתקופת העת החדשה (181030+181032) הנלמדים בהיסטוריה. ולכן יש ללמוד רק אחת משתי האפשרויות. בחוג השני התלמיד יידרש ללמוד 2 ש"ש (4 נ"ז) חלופיות להשלמת הנקודות באשכול.

 

הערות כלליות

 • מומלץ להירשם קודם כל לקורסי חובה וקורסי אנגלית ורק אחר-כך לקורסי בחירה, קורסי יהדות וקורסים כלליים.
 • ציון עובר (60) בקורסי המבוא מהווה תנאי קדם לכניסה לסמינריונים המתקדמים.
 • לאחר שסיימתם את הרישום לקורסים בחוג, יש להירשם גם ללימודי אנגלית, לקורסי יסוד, ולקורסים כלליים בהתאם לדרישות האוניברסיטה
   
 • החוג ממליץ לסטודנטים ללמוד לפחות קורס אחד בתולדות ישראל במסגרת החובות של לימודי יסוד ביהדות
   
 • תעודת הוראה – לתלמידים המתעתדים ללמוד בתוכנית להכשרת מורים מומלץ ללמוד את הקורסים הכלליים בחוג לתולדות ישראל מתוך רשימת ההשלמות הנדרשת לתעודת הוראה.

 

אינבר- מערכת מידע אישי לסטודנט

מערכת האינבר מרכזת מידע אישי ושירותים לסטודנט בתחומים שונים הנוגעים ללימודיו באוניברסיטה. מרבית הסטודנטים מכירים את המערכת בהקשר של רישום לקורסים אך המערכת פתוחה וזמינה לסטודנט במהלך כל השנה.

כניסה למערכת המידע האישי (אינבר)

 

ביצוע רישום לקורסים

את חלון הזמן לביצוע הרישום לקורסים ניתן לראות במערכת המידע האישי- אינבר.

על מנת שיתאפשר רישום לקורסים יש לחתום על הצהרה ולוודא ששילמתם את שובר המקדמה ע''ח שכר הלימוד לתשפ''ד.

 

סרטון הדגמה לתהליך הרישום - כללי (מומלץ לצפות באיכות (HD

חתימה על הצהרה - סרטון הדרכה

תשלום שכ"ל באינבר - סרטון הדרכה