היסטוריה כללית ואומנות יהודית

מסלול דו-ראשי בהיסטוריה כללית ואומנות יהודית 

לימודי היסטוריה כללית ללא העמקה באומנות הם כמו גוף ללא נשמה. בנוסף לכך, מקומם של היהודים בחברות השונות מוסיף היבט מרכזי ומעצב בתולדות חברות אלו. לימודי אומנות יהודית מחייבים הבנה והעמקה בתולדות החברות שיהודים ישבו עמן. שילוב של היסטוריה כללית עם אומנות יהודית מהווה ביטוי להכרה במעמדו המיוחד של עם ישראל בתולדות העמים. אומנות יהודית היא היבט חשוב בלמידת זהות יהודית ואומנות בכלל היא היבט מרכזי בהבנת התרבות העולמית ואבן יסוד לביטוי ולהבנת העולם המודרני שאנו חיים בו. שילוב התחומים מאפשר לתלמידי היסטוריה כללית למצוא את העמקה בתרבות עמם לצד הכרת ההיסטוריה הכלל אנושית. מצד שני, קשה להבין את התרבות והאומנות היהודית ללא התעמקות בתולדות המדינות והמעצמות שחיו בהן ותרמו לחיי הכלכלה, התרבות והרוח שלהן, כשם שהם עוצבו בדמותן ובתרבותן. השילוב מחנך ומאפשר רוחב השכלה וחשיבה בינתחומית להעשרת שני תחומי הלימוד.

הבוגרים יוכלו להמשיך ללימודי מחקר בשני התחומים, להוראה, למוזיאולוגיה וכן ללימודי תרפיה באמנות.

היקף הלימודים

במסלול דו ראשי מובנה היסטוריה כללית ואומנות יהודית ילמד הסטודנט 26 נ"ז בהיסטוריה ו- 27 נ"ז באומנות יהודית

תנאי קבלה

תנאי הקבלה למחלקה להיסטוריה כוללים שקלול של ציוני תעודת הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי. מועמדים שציון הבגרות המשוקלל שלהם הוא 9.5 ומעלה יכולים להתקבל למחלקה להיסטוריה ללא בחינה פסיכומטרית

לפירוט חובות הלימודים בהיסטוריה במסלול זה לחצו כאן