היסטוריה כללית ותנ"ך

מסלול דו ראשי מובנה בהיסטוריה כללית ותנ"ך

התלמידים המתעניינים בתנ"ך ובהיסטוריה כללית יוכלו להתמחות בשני התחומים בהיקף של מקצוע ראשי, ויוכלו להמשיך ולחקור בתחומים הרבים שמתקיים בהם מגע בין תחומי הדעת הנלמדים בשתי המחלקות. הלימודים בשני המסלולים מחזקים ומתגברים תחומי מגע משותפים:

  1. הבנת ההיסטוריה של התקופה הקלאסית תורמת להבנת הנבואה וההיסטוריוגרפיה המקראית ולימוד התנ"ך מפרשיו ומתרגמיו תורמת להבנה נוספת ומחדדת לתקופה הקלאסית. חיבורים שנכתבו בימי הבית השני ובמאות השנים הראשונות שלאחר החורבן, ובהם ספרות קומראן לסוגיה ופרשנות המקרא המשתקפת בספרות חז"ל בתלמודים ובמדרשים מקיימים זיקות חשובות עם היסטוריה של יוון ורומי.
  2. בדיון בפרשנות ימי הביניים ראוי ללמוד על ההשפעות ההיסטוריות של נסיבות חייהם של הפרשנים באירופה ובמזרח על כתיבתם, השתקפותם של רדיפות היהודים ומסעי הצלב בפרשנות המקרא, הוויכוחים בין יהודים לנוצרים ועוד. הכרת ההיסטוריה של ימי הביניים תתרום רבות לתלמיד בלימודי המקרא, והעיון בפרשנות היהודית יתרום להבנה היסטורית עמוקה יותר של תקופת ימי הביניים. מצד שני הכרת המפרשים היהודיים מלמדת הרבה על פרשנות הפשט הנוצרית ועל עיצוב ההבנה של התנ"ך.
  3. התנ"ך הוא אחד המסמכים החשובים ביותר לתולדות המערב לכל תקופותיו. התנ"ך העברי על מפרשיו היה והינו משפיע תרבותי על כל ארצות הנצרות והאסלם ועורר סקרנות גם בתרבות המזרח הרחוק. בעת החדשה המוקדמת היה התנ"ך לכלי בסיסי לעיצוב זהויות לאומיות באירופה.

היקף לימודים

במסלול דו-ראשי מובנה היסטוריה כללית ותנ"ך ילמד הסטודנט 26 נ"ז בהיסטוריה כללית ו-27 נ"ז בתנ"ך

תנאי קבלה

תנאי הקבלה למחלקה להיסטוריה כוללים שקלול של ציוני תעודת הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי. מועמדים שציון הבגרות המשוקלל שלהם הוא 9.5 ומעלה יכולים להתקבל למחלקה להיסטוריה ללא בחינה פסיכומטרית

לפירוט חובות הלימודים בהיסטוריה במסלול זה לחצו כא