הנחיות מחלקתיות לתואר שני תשפ''ב

הנחיות מחלקתיות לקראת עריכת מערכת לשנה''ל תשפ''ב

שלומות וברכות לתלמידינו החדשים והוותיקים.

אנו מאחלים לכולכם שנת לימודים מהנה, מחכימה ופורייה. נא קראו בעיון את ההנחיות וההערות המובאים כאן לפני עריכת המערכת לשנה"ל תשפ''ב.

בכל שאלה, בקשה או תהייה אנחנו, חברי הסגל המנהלי והאקדמי במחלקה, נשמח להיות לכם לעזר עכשיו וגם בכל מהלך לימודיכם במחלקה. 

ניתן לפנות בדוא"ל:  history@biu.ac.il  או להתקשר לטלפון: 03-5318390  

 

המידע המוגש לכם כאן הוא מתומצת. מידע מפורט נמצא באתר האוניברסיטה ובאתר המחלקה. מומלץ להקדיש מעט זמן ולגלוש באתר.

                                                                                           בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
                                                                                                 המחלקה להיסטוריה כללית 

 

לתשומת ליבכם: דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

 להורדת קובץ של ההנחיות לחץ כאן

דרישות לימודים לתואר שני

על מנת לקבל אישור זכאות לתואר שני יש להשלים את כל דרישות הלימודים, הן במחלקה והן דרישות כלליות של התואר ולצבור את כל נקודות הזכות בהתאם למסלול בו אתם רשומים. חובות התלמיד לתואר נקבעות לפי המופיע בידיעון בשנת הלימודים הראשונה לתואר. שנה זו היא 'שנת החוקה' של התלמיד. במקרה של חידוש לימודים החובות הקובעות הן החובות בשנת החידוש.

 

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

השנה האקדמית מחולקת לשני סמסטרים: סמסטר א' וסמסטר ב'. חלק מהקורסים נלמדים במהלך סמסטר אחד (קורס סמסטריאלי)  וחלק מהקורסים מתקיימים על פני שני הסמסטרים (קורס שנתי).

בין סמסטר א' לסמסטר ב' ישנה הפסקה של מספר שבועות ובמהלכם מתקיימות בחינות בקורסים של סמסטר א', בסוף סמסטר ב' מתקיימת תקופת בחינות נוספת לקורסים של סמסטר ב' ולקורסים שנתיים.

קורס מזכה את הלומד בנקודות זכות, בתנאי שעמד במטלות הקורס וקיבל בו ציון סופי. מספר נקודות הזכות הוא בדרך כלל בהתאמה למספר השעות של הקורס.

 

נקודות זכות: הגדרה והמרה

 • שעה אקדמית: שיעור של 45 דקות. על פי רוב שיעורים נמשכים שעה וחצי, כלומר שתי שעות אקדמיות.
 • קורס סמסטריאלי: שיעור בהיקף  2 שעות אקדמיות הנלמד במשך סמסטר אחד

2 ש''ס (שעות סמסטריאליות) = 1 נק''ז (נקודת זכות) = 1 ש''ש (שעה שנתית )

 • קורס שנתי: שיעור בהיקף  2 שעות אקדמיות הנלמד במשך שני סמסטרים

4 ש''ס (שעות סמסטריאליות) = 2 נק''ז (נקודת זכות) = 2 ש''ש (שעות שנתיות)

 

חובות מחלקתיות בהיסטוריה כללית – נקבעות בהתאם למסלול הלימודים אליו רשומים. במחלקה להיסטוריה כללית קיימים שני מסלולים לתואר שני.

 • מסלול מחקרי – תואר שני הכולל כתיבת עבודת מחקר (תזה) קורסים במחלקה בהיקף 12 ש''ש (24 ש"ס) וכן כתיבת עבודת מחקר לתואר שני.
 • מסלול עיוני- תואר שני ללא תזה. קורסים במחלקה בהיקף 18 ש''ש (36 ש''ס). במסלול זה קיימת גם תוכנית מורים.

 

קורסי השלמה - קורסים להשלמת רקע בסיסי בהיסטוריה. תוכנית ההשלמות נקבעת על בסיס אישי והיקפם מופיע במכתב הקבלה לתואר. קורסים אלה לא מזכים בנקודות, יש להירשם אליהם לפני הרישום לקורסים של התואר ולהשלימם במהלך שנת הלימודים הראשונה. כל קורסי ההשלמה דורשים ציון מעבר בהתאם למפורט במכתב הקבלה לתואר. תלמיד שאינו בטוח שנרשם לקורסי ההשלמה הנדרשים מתבקש לפנות למזכירות החוג ולוודא.

 

תלמידים שהתקבלו ללימודים בתנאי של קורסי השלמה נדרשים להירשם לכל קורסי ההשלמה ולסיימם (לקבל ציון סופי בקורס) בשנת הלימודים הראשונה. רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והגשת בקשה לשינוי מעמד ל'מן המניין' יתאפשר רישום לשנת הלימודים השנייה.

 

קולוקוויום מחלקתי – לתלמידי המסלול המחקרי קיימת חובת רישום והשתתפות בקולקוויום בכל שנה משנת הלימודים לתואר.

לימודי יסוד ביהדות: השלמת קורסי יסוד ביהדות בהיקף 4 ש''ש למי שלא למד תואר שני בבר-אילן. בוגרי בר-אילן חייבים ב- 2 ש''ש.  למידע נוסף באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות. לנוחותכם קישור לתקנון פטורים מלימודי יסוד ביהדות - תואר  שני

חובת שפה זרה אנגלית: יש לעמוד בתנאי שפה זרה-אנגלית. קורסי אנגלית אינם נכללים בספירת הנקודות לתואר ולא נכללים בחישוב ממוצע הלימודים. מידע על סיווג לרמות, מבחני שיפור רמה ופטורים מאנגלית היכנסו לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה. ניתן גם להיבחן במחלקה לקבלת פטור. מומלץ לסיים חובה זו כבר בשנת הלימודים הראשונה לתואר. 

 

שפה זרה נוספת  

סטודנטים במסלול המחקרי חייבים בלימוד שפה זרה נוספת (מלבד אנגלית) בהתאם לנושא התזה שלהם. ניתן להגיש בקשה לפטור מחובה זו לוועדה המחלקתית לתארים בצירוף מכתב המלצה של המנחה.

טבלת ריכוז חובות הלימודים במחלקה להיסטוריה לפי מסלולים

 

18401

מסלול מחקרי

18501

מסלול עיוני

18509
מסלול עיוני (מורים)

סמינריון היסטוריה והיסטוריוגרפיה

2 שש (4 שס)

2 שש (4 שס)

2 שש (4 שס)

סמינריון (כתיבת עבודה סמינריונית)

2 ש"ש  (4 ש''ס)

4 ש"ש (8 ש''ס)

4 ש"ש (8 ש''ס)

קורסי בחירה לתואר שני (רפרט)

4 ש"ש (8 ש''ס)

8 שש (16 שס)

8 שש (16 שס)

קורסי בחירה (מטלת בחינה)

4 ש"ש (8 ש''ס)

4 ש"ש (8 ש''ס)

4 ש"ש (8 ש''ס)

קולוקוויום מחלקתי

חובת השתתפות. ללא נק''ז

***

***

שפה זרה – אנגלית

ללא נק''ז

ללא נק''ז

ללא נק''ז

שפה זרה נוספת

ללא נק''ז

***

***

כתיבת עבודת תזה

ללא נק''ז

***

***

סה''כ ש''ש (ש''ס) במסלול

12 ש"ש (24 ש''ס)

18 ש"ש (36 ש''ס)

18 ש"ש (36 ש''ס)

 

באתר המחלקה תוכלו לראות את טבלת מערכת השעות. בסוף הטבלה תמצאו מקרא צבעים המסווג את הקורסים לפי סוג ותקופה:  

 • שחור- קורסי מבוא שנה א' תואר ראשון
 • סגול- קורסים בתקופת העת העתיקה
 • חום – קורסים בתקופת ימי הביניים
 • כחול- קורסים בתקופת העת החדשה
 • אדום- סמינרים  (בסיסי ומתקדם) לתואר ראשון + שני
 • ירוק- קורסים לתארים מתקדמים בלבד

 

קורס חובה – סמינריון חובה 'היסטוריה והיסטוריוגרפיה' מומלץ ללמוד אותו בשנה א'.

קורסי בחירה חובת בחינה – קורסים פרונטליים שבסיומם חייב התלמיד בבחינה. ניתן לפרוס קורסים אלו על פני שתי שנות הלימוד לתואר.

קורסי בחירה חובת רפרט– קורסים פרונטליים שבסיומם חייב התלמיד בהגשת רפרט. ניתן לפרוס קורסים אלו על פני שתי שנות הלימוד לתואר קורסים אלה מסומנים במערכת הלימודים בקבוצה 02 או קבוצה 10

בסיום הקורס יש להגיש מטלה ובחלקם גם להציג רפרט בכיתה בנוסף לדרישות השוטפות של קריאה והשתתפות פעילה.

המטלה שיש להגיש במסגרת קורסים אלה ניתנת לבחירת הסטודנט מבין שלוש האפשרויות הבאות: 

 1. להגיש 2- 3 מאמרים מנותחים לפי דרישת מרצה הקורס
 2. להגיש את הרצאתו [הרפרט שניתן בע"פ] כתובה ומתוקנת בהתאם להוראות מרצה הקורס
 3. להגיש עבודת מיני סמינריון [כפי שהיה נהוג בעבר]

לחילופין: בהסכמת כל תלמידי הקורס ובהסכמת המרצה ניתן לקבוע מטלת בחינה בקורס.

קורסי סמינריון  – קורסים שהמטלה המרכזית בהם היא כתיבת עבודה סמינריונית.


תאריכי הגשת עבודות

הסמינרים הבסיסיים (קבוצה 10) והסמינרים המתקדמים (קבוצה 20) נלמדים יחד, באותה כיתה אך תחת מספרים שונים. לתשומת ליבכם: לא ניתן ללמוד את הקורס פעמיים (פעם כסמינר בסיסי ופעם כסמינר מתקדם)!

יש להגיש את העבודות הסמינריוניות עד י''ח באב תשפ''ב (15 באוגוסט 2022)

במקרים מיוחדים אישורים להגשת עבודה באיחור על סמך בקשות שתמצאנה מוצדקות ניתן לקבל עד שנה לאחר שמיעת הסמינר, לאחר מועד זה ועדת ההוראה המחלקתית תשקול לחייב את התלמיד להשתתף בסמינר חדש.

 

הערות כלליות

 • הצעת מחקר – במסלול המחקרי יש להגיש את הצעת המחקר הסופית (לאחר שיפוט ותיקונים במידה שנדרשו) בסוף השנה הראשונה ללמודים ולכל המאוחר בסוף סמסטר א' של שנה ב'.
 • ציון עובר – ציון עובר בקורסים: 60.
 • לאחר שסיימתם את הרישום לקורסים בחוג, יש להירשם גם ללימודי אנגלית, לקורסי יסוד, ולקורסים כלליים בהתאם לדרישות האוניברסיטה
   

אינבר- מערכת מידע אישי לסטודנט

מערכת האינבר מרכזת מידע אישי ושירותים לסטודנט בתחומים שונים הנוגעים ללימודיו באוניברסיטה. מרבית הסטודנטים מכירים את המערכת בהקשר של רישום לקורסים אך המערכת פתוחה וזמינה לסטודנט במהלך כל השנה.

כניסה למערכת המידע האישי (אינבר)

 

ביצוע רישום לקורסים

את חלון הזמן לביצוע הרישום לקורסים ניתן לראות במערכת המידע האישי- אינבר.

על מנת שיתאפשר רישום לקורסים יש לחתום על הצהרה ולוודא ששילמתם את שובר המקדמה ע''ח שכר הלימוד לתשפ''ב.

 

סרטון הדגמה לתהליך הרישום - כללי (מומלץ לצפות באיכות (HD

חתימה על הצהרה - סרטון הדרכה

תשלום שכ"ל באינבר - סרטון הדרכה