הנחיות מחלקתיות לתואר שני תשפ''ד

שלום לתלמידינו החדשים והוותיקים.

אנו מבקשים לאחל לכולכם שנת לימודים מהנה, מחכימה ומוצלחת.
נא קראו בעיון את ההנחיות בטרם עריכת המערכת לשנה"ל תשפ''ד.

חברי הסגל המנהלי והאקדמי במחלקה, עומדים לרשותכם בכל שאלה.

ניתן לפנות בדוא"ל:  history@biu.ac.il  ובטלפון: 03-5318390  

מידע נוסף ומפורט, ראו באתר האוניברסיטה ובאתר המחלקה.

 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

 אוריאן יחזקאל

מרכזת המחלקה

 

לתשומת ליבכם: דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים.
במקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע

 

דרישות לימודים לתואר שני

אישור זכאות לתואר שני ניתן לאחר השלמת כל דרישות הלימודים, הן של המחלקה והן דרישות כלליות של התואר (דרישות האוניברסיטה). יש לצבור את כל נקודות הזכות בהתאם למסלול בו אתם לומדים. חובות הלימודים לתואר נקבעות בהתאם למידע המופיע בידיעון בשנת הלימודים הראשונה לתואר. שנה זו נחשבת ל'שנת החוקה' של התלמיד. במקרה של חידוש לימודים החובות הקובעות הן החובות בשנת החידוש.

 

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

השנה האקדמית מחולקת לשני סמסטרים: סמסטר א' וסמסטר ב'. חלק מהקורסים הם סמסטריאליים, כלומר נלמדים במהלך סמסטר אחד (קורס סמסטריאלי), וחלק הם שנתיים, כלומר מתקיימים בשני הסמסטרים.

בין הסמסטרים יש חופשה של מספר שבועות במהלכה מתקיימות בחינות בקורסים של סמסטר א'. בסוף סמסטר ב' תחול תקופת בחינות נוספת לקורסים שנלמדו במהלך הסמסטר או  במשך השנה כולה.

קורס מזכה את הלומד בנקודות זכות בתנאי שעמד במטלות הקורס וקיבל בו ציון סופי חיובי. מספר נקודות הזכות (נ״ז) חופף בדרך כלל  למספר השעות של הקורס.

 

חובות מחלקתיות בהיסטוריה כללית – חובות אלה נקבעות בהתאם למסלול הלימודים אליו רשום התלמיד. במחלקה להיסטוריה כללית קיימים שני מסלולים לתואר שני:

 • מסלול מחקרי – תואר שני הכולל קורסים במחלקה בהיקף 12 ש''ש (24 נ"ז) וכן כתיבת עבודת מחקר לתואר שני (לרבות הגשת הצעת מחקר).
 • מסלול עיוני- תואר שני ללא תזה. המסלול כולל לימוד קורסים במחלקה בהיקף 18 ש''ש (36 נ"ז). במסלול זה קיימת גם תוכנית למורים.

קורסי השלמה - קורסים להשלמת רקע בסיסי בתחום ההיסטוריה. קורסים אלה מיועדים לתלמידים שהתואר הראשון שלהם הוא בתחום לימודים אחר. תוכנית ההשלמות נקבעת על בסיס אישי והיקפם מופיע במכתב הקבלה לתואר, ולאחר בחינת הלימודים הקודמים של המועמד. קורסים אלה לא מזכים בנקודות, יש להירשם אליהם בטרם הרישום לקורסים של התואר ולהשלימם עד סוף שנת הלימודים הראשונה.
ממוצע כל קורסי ההשלמה צריך להיות 76% לפחות ובנוסף כל קורס מקורסי ההשלמה חייב לקבל ציון עובר (לפחות 60) (כלומר ציון חיובי על פי דרישות הקורס), בהתאם למפורט במכתב הקבלה לתואר. תלמיד שאינו בטוח שנרשם לקורסי ההשלמה הנדרשים מתבקש לבדוק את הדברים עם מזכירות המחלקה.

יש לציין: רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והגשת בקשה לשינוי מעמד ל-'מן המניין' יתאפשר רישום לשנת הלימודים השנייה.

קולוקוויום מחלקתי – תלמידי המסלול המחקרי חייבים להשתתף בפורום תלמידי המחקר של המחלקה (קולוקוויום) המתקיים מדי שבוע, וזאת עד לסיום לימודיהם.

לימודי יסוד ביהדות: השלמת קורסי יסוד ביהדות בהיקף 4 ש''ש (8 נ"ז) למי שלא למד תואר ראשון בבר-אילן. בוגרי בר-אילן חייבים ב- 2 ש''ש (4 נ"ז).  מידע נוסף ניתן למצוא באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות. ניתן לראות גם בקישור לתקנון פטורים מלימודי יסוד ביהדות - תואר  שני

חובת שפה זרה אנגלית: יש לעמוד בתנאי הלימוד לשפה זרה - אנגלית. קורסי השפה האנגלית אינם נכללים במניין הנקודות לתואר ולא בחישוב ממוצע הלימודים הכולל. מידע על סיווג לרמות, מבחני שיפור רמה ופטורים מחובת לימודי האנגלית ניתן למצוא באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה. קיימת גם אפשרות להיבחן במחלקה לשם קבלת פטור. מומלץ לסיים חובה זו כבר בשנת הלימודים הראשונה לתואר.

 

שפה זרה נוספת  

סטודנטים במסלול המחקרי חייבים בלימוד שפה זרה נוספת (מלבד אנגלית), בהתאם לנושא התמחותם. ניתן להגיש בקשה לפטור מחובה זו לוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים בצירוף מכתב המלצה של המנחה.

טבלת ריכוז חובות הלימודים במחלקה להיסטוריה לפי מסלולים

 

18401

מסלול מחקרי

18501

מסלול עיוני

18509
מסלול עיוני (מורים)

סמינריון היסטוריה והיסטוריוגרפיה

2 ש"ש (4 נ"ז)

2 ש"ש (4 נ"ז)

2 ש"ש (4 נ"ז)

סמינריון (כתיבת עבודה סמינריונית)

2 ש"ש  (4 נ"ז)

4 ש"ש (8 נ"ז)

4 ש"ש (8 נ"ז)

קורסי בחירה לתואר שני (רפרט)

4 ש"ש (8 נ"ז)

6 ש"ש (12 נ"ז)

6 ש"ש (12 נ"ז)

קורסי בחירה (מטלת בחינה)

4 ש"ש (8 נ"ז)

6 ש"ש (12 נ"ז)

6 ש"ש (12 נ"ז)

קולוקוויום מחלקתי

חובת השתתפות. ללא נק''ז

***

***

שפה זרה – אנגלית

ללא נק''ז

ללא נק''ז

ללא נק''ז

שפה זרה נוספת

ללא נק''ז

***

***

כתיבת עבודת תזה

ללא נק''ז

***

***

סה''כ ש''ש (ש''ס) במסלול

12 ש"ש (24 נ"ז)

18 ש"ש (36 נ"ז)

18 ש"ש (36 נ"ז)

 

באתר המחלקה תוכלו לראות את טבלת מערכת השעות. בסוף הטבלה תמצאו מקרא צבעים המסווג את הקורסים לפי סוג ותקופה:  

 • שחור- קורסי מבוא שנה א' תואר ראשון
 • סגול- קורסים בתקופת העת העתיקה
 • חום – קורסים בתקופת ימי הביניים
 • כחול- קורסים בתקופת העת החדשה
 • אדום- סמינרים  (בסיסי ומתקדם) לתואר ראשון + שני
 • ירוק- קורסים לתארים מתקדמים בלבד

קורס חובה – סמינריון בנושא 'היסטוריה והיסטוריוגרפיה'. רצוי מאד ללמוד את הקורס בשנה א'.

קורסי בחירה וחובת בחינה – קורסים פרונטליים שבסיומם חייב התלמיד לעמוד בהצלחה בבחינה ו/או במטלות אחרות שקובע המרצה. ניתן לפרוס קורסים אלו לאורך לימודי התואר.

קורסי בחירה חובת רפרט (פרו״ס)– קורסים פרונטליים שבסיומם חייב התלמיד בהגשת עבודה בהיקף של כעשרה עמודים, או בהתאם למטלה אחרת שנקבעת ע״י המרצה. ניתן לפרוס קורסים אלו לאורך שנות הלימוד לתואר. קורסים אלה מסומנים במערכת הלימודים בקבוצה 02 או קבוצה 10. 

בסיום הקורס יש להגיש מטלה ובחלקם גם להציג רפרט (הרצאה) בכיתה בנוסף לדרישות השוטפות של קריאה והשתתפות פעילה.

יחד עם זאת, רשאי כל מרצה לקבוע את מספר המטלות והיקפן בהתאם לחומר הנלמד ולשיקולים אקדמיים.

לחילופין: בהסכמת כל תלמידי הקורס ובהסכמת המרצה ניתן לקבוע מטלת בחינה בקורס.

קורסי סמינריון  – קורסים שהמטלה המרכזית בהם היא כתיבת עבודה סמינריונית (בהיקף של כ- 25 עמודים).


תאריכי הגשת עבודות

הסמינרים הבסיסיים (קבוצה 10) והסמינרים המתקדמים (קבוצה 20) נלמדים באותה מסגרת, כלומר באותה כיתה אך תחת מספרים שונים. לתשומת ליבכם: לא ניתן ללמוד את הקורס פעמיים (פעם כסמינר בסיסי ופעם כסמינר מתקדם) ואין להחליפם לאחר זמן הרישום.

יש להגיש את העבודות הסמינריוניות עד לתאריך י"א באב תשפ''ד (15 באוגוסט 2024)

במקרים מיוחדים ניתן יהיה לקבל אישור להגשת עבודה באיחור, בהסתמך על בקשות שתמצאנה מוצדקות. במקרה זה ניתן לקבל הארכה עד שנה לאחר ההשתתפות בסמינר. לאחר מועד זה ועדת ההוראה המחלקתית רשאית לחייב את התלמיד להשתתף בסמינר חדש.

 

הערות כלליות

 • הצעת מחקר – במסלול המחקרי (מסלול עם תזה) יש למסור את הצעת המחקר הסופית (לאחר שיפוט ותיקונים במידה שנדרשו) בסוף השנה הראשונה ללימודים ולכל המאוחר בסוף סמסטר א' של שנה ב'.
 • ¨     ציון עובר – ציון עובר בקורסים: 60.
 • לאחר סיום הרישום לקורסים במחלקה, יש להירשם גם ללימודי אנגלית, לקורסי יסוד ביהדות, ולקורסים כלליים בהתאם לדרישות האוניברסיטה.


אינבר- מערכת מידע אישי לסטודנט
מערכת האינבר כוללת מידע אישי ושירותים דיגיטליים לסטודנט בתחומים שונים הנוגעים ללימודיו באוניברסיטה. לבד מהשירות שנותנת המערכת בעת הרישום לקורסים, היא  פתוחה וזמינה לסטודנט במהלך כל השנה.

כניסה למערכת המידע האישי (אינבר)

 

ביצוע רישום לקורסים
את חלון הזמן לביצוע הרישום לקורסים אפשר לראות במערכת המידע האישי- אינבר.

על מנת שניתן יהיה להירשם לקורסים יש לחתום על הצהרה ולוודא ששילמתם את שובר המקדמה ע''ח שכר הלימוד לתשפ''ד.

סרטון הדגמה לתהליך הרישום - כללי (מומלץ לצפות באיכות (HD

חתימה על הצהרה - סרטון הדרכה

תשלום שכ"ל באינבר - סרטון הדרכה