הנחיות להגשת עבודות

להלן הנחיות להגשת עבודות במחלקה.

א. שער העבודה חייב להכיל את הפרטים הבאים

  • שם העבודה
  • שנת הלימודים בה נלמד הקורס
  • שם התלמיד
  • מספר תעודת זהות
  • מספר הקורס
  • שם המרצה
  • תאריך הגשה

שער לדוגמה:

אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה להיסטוריה כללית

 

כותרת העבודה 

 

 

 

מספר קורס:
שנת הלימודים בקורס:
שם המרצה:
שם התלמיד:
ת"ז:
תאריך הגשה: DD/MM/YYYY

ב. בהגשת העבודה יש להקפיד על רישום נכון של ההפניות בהערות השוליים ובבביבליוגרפיה:

  • הפניות באנגלית: לפי שיטת Chicago Manual
  • הפניות בעברית: לפי ההוראות המובאות בקתדרה במפתח לחוברות 61- 100

 


עבודה סמינריונית לתואר ראשון או לתואר שני:

היקף העבודה כ- 9,500 מילים

אפשרויות  הגשה:

1. מתכונת רגילה - עבודה תמטית

2. ניתוח מאמר אקדמי - הניתוח ייעשה על פי פרמטרים שקובע/ת המרצה

3. ניתוח מקור היסטורי, אחד או שניים, על פי הנחיות המרצה.

אפראט מדעי: הסתמכות על לפחות 8 מקורות משניים

 


עבודת סמינר בסיסי (פרו''ס) לתואר ראשון / או רפרט לתואר שני 

היקף העבודה כ-3,000 מילים

אפשרויות הגשה:

1. מתכונת רגילה - עבודה תמטית

2. ניתוח מאמר אקדמי - הניתוח ייעשה על פי פרמטרים שקובע/ת המרצה

3. ניתוח מקור היסטורי, אחד או שניים, על פי הנחיות המרצה.

אפראט מדעי: הסתמכות על לפחות 4 מקורות משניים

 


מטלת חובת שמיעה לתואר שלישי בלבד

היקף העבודה כ- 1,000 מילים

מיקוד בתימה ספציפית, אפשר גם היסטוריוגרפית.

אפראט מדעי: הסתמכות על לפחות 2 מקורות משניים