היסטוריה כללית ולימודי המזרח התיכון

הלימודים במחלקה להיסטוריה כללית מתמקדים בראש ובראשונה במרחב המערבי-נוצרי, דהיינו אירופה וצפון אמריקה, ופחות מכך במרחב המזרח-תיכוני מוסלמי.

מאז ימי הביניים ועד ימינו חוו שני המרחבים התרבותיים הללו תקופות של מאבק אלים וכיבושים, אך בה בעת הן הפרו האחד את השני מבחינה מדעית ותרבותית. לעיתים איימה הציוויליזציה המוסלמית להשתלט על יבשת אירופה, ופעמים השתלטו מדינות אירופאיות נוצריות על שטחים נרחבים במזרח התיכון. במסגרת הלימוד הבינתחומי בשתי המחלקות נוכל להכיר טוב יותר את התרבות שבתוכה אנו חיים, שנמצאת בנקודת המפגש שבין שתי ציוויליזציות גדולות. נלמד על הדתות של המרחבים הללו, על תרבותם, על האופן בן התעצבו החיים במסגרתן וכיצד ייצאה כל אחת מהן את מרכולתה התרבותית לאחרת.