מסלול משולב לתואר שלישי

מסלול זה מיועד למצטיינים שהחלו את לימודיהם במסלול לתואר שני עם תזה, ושבתוך שנתיים מראשית לימודיהם לתואר השני עתידים לסיים את מכסת קורסי התואר בממוצע הנדרש. תלמידים ותלמידות אלה יגישו הצעת מחקר לדוקטורט במקום עבודת תזה מלאה.
הלומדים במסלול יקבלו תואר שני לאחר שהצעת המחקר שלהם תאושר
.