השלמות לתזה

מסלול זה מיועד למי שסיימו תואר שני וברצונם להמשיך ללימודי דוקטורט.

עליך למצוא מנחה רלוונטי לתחום ההתמחות הנבחר, ולכתוב תזה כנדרש מהלומדים במסלול המחקרי.

המסלול מחייב השתתפות בפורום השבועי של תלמידי המחקר של המחלקה.

תלמידים ללא רקע קודם בהיסטוריה יחויבו בקורסי השלמה על פי הנדרש, ובהתאם למה שלמדו בתואר הראשון.

תנאי קבלה: סיום תואר שני בהיסטוריה בממוצע 85 לפחות (ממוצע הסמינריונים חייב להיות 80 לפחות).