ספרים מאת חברי סגל המחלקה

 • בז להיסטוריה

  טל טובי

  מטוס ה־15-F, שהאב־טיפוס שלו טס לראשונה ב־1972, שינה לחלוטין את פניו של הקרב האווירי בעולם כולו. המטוס הציב רף גבוה למטוסי הקרב בתקופתו ולאלה שפותחו אחריו. הודות לו החזיר לעצמו חיל האוויר האמריקני את השליטה האווירית, והוא ביסס את העליונות האווירית של חיל האוויר הישראלי ביחס ליכולות של חילות האוויר של מדינות ערב.בבז להיסטוריה מתואר תהליך פיתוחו של ה־15-F ,וזאת תוך התייחסות לכל רמות המלחמה - החל בצורכי הביטחון הלאומי, עבור דרך ניתוח אסטרטגי של שדה הקרב העתידי, כפי שראו אותו המפתחים האמריקניים, וכלה בתכונותיו הטכניות, שהקנו למטוס יתרון טקטי ביחס למטוסי האויב. למטוס ה־15-F יש חשיבות מיוחדת מבחינתה של ישראל, שכן הוא מהווה את עמוד השדרה של העוצמה האווירית שלה מאז 1976 .הפעלתו המבצעית נגד מטוסי חיל האוויר של סוריה שימשה משוב חשוב ליכולותיו למפתחיו האמריקנים. ה־15-F הוא ציון דרך בכל חיל אוויר שהצטייד בו, וגם כיום יש לו חלק חשוב בהשגת עליונות אווירית. יחס ההפלות של המטוס, 0:104 - יותר ממחציתן על ידי חיל האוויר הישראלי - יצר מורשת מבצעית רבת עוצמה, שמשמעותה היא שאין להתפשר על עליונות אווירית. עד שיופיע מטוס קרב אחר, קטלני יותר, במפגשים עם מטוסי אויב, ימשיך ה־15-F להיות מלך השמיים.

   

 • Antisemitism and Anti-Zionism in Turkey From Ottoman Rule to AKP

  Efrat Aviv

  The Jewish community in Turkey today is very diverse with extremely different views as to whether Jews are reluctant or enthusiastic about living in Turkey. Many see themselves primarily as Turks and only then as Jews, while some believe quite the opposite. Some deny there are any expressions of antisemitism in Turkey while others would call it xenophobia and would claim that the other non-Muslim communities in Turkey share the same antagonism.Antisemitism and Anti-Zionism in Turkey provides a comprehensive history of the extent of antisemitism in Turkey, from the time of the Ottomans, through the establishing of the Turkish Republic, and up to recent times and the AK Party. It also provides an in-depth analysis of the effect of Israeli military operations on antisemitism, from the Second Lebanon War in 2006 to Operation Protective Edge in 2014. Much emphasis is given to the last decade, as scholars and local Jews assert that antisemitism has increased during this period. An illustrated overview of antisemitism in Turkish media, covering newspapers, books, entertainment, and education, is provided. The book also analyses Turkish societys attitude towards Jews in contrast with other minorities, and examines how the other minorities see the Jews according to their experience with Turkish society and government.A unique poll, data collected from personal interviews and the use of both Turkish and Israeli research resources, all help to provide a fresh insight into antisemitism in Turkey. This book will therefore be a key resource for students and scholars of antisemitism and anti-zionism studies, Turkish Studies and Middle East Studies.

 • גרילה והמלחמה נגדה: מורשתו הצבאית של מאו, ירושלים, כרמל, 2010 216 עמ'

  טל טובי

  מאו נחשב לתיאורטיקן החשוב ביותר של מלחמת הגרילה המודרנית. כתביו הצבאיים הדריכו ארגוני גרילה מהפכניים בכל רחבי העולם לאחר מלחמת העולם השנייה. ספר זה מנתח את התיאוריות של מאו ואת השפעתו על ארגוני גרילה וכן את תיאוריות הנגד שפיתחו צבאות במערב נגד סוג זה של מלחמה.

   

   

   

 • The Dispute concerning Rhetoric in Hellenistic Thought / Vandenhoeck & Ruprecht (Hypomnemata Band 185)

  Liebersohn, Yosef Z.

  ספר זה מציע שחזור של המחלוקת סביב הריטוריקה ואומנותה בתקופה ההליניסטית. הספר פותח בתיאור ריאלי של המחלוקת הכולל את האישים הקשורים בה, האסכולות המשתתפות בה והמקומות בהם התרחשה מחלוקת זו. החלק השני והעיקרי מנסה לשחזר את תכני המחלוקת על בסיס חמישה טיעונים מרכזיים, הנואם כעוסק בתרמית, תועלתה של הריטוריקה, תכליתה של הריטוריקה שלה, ה-materia שלה, והטיעון מן הכשלון ההוראתי. כל הטיעונים הללו סובבים סביב יומרתה של ריטוריקה להיכנס למשפחת האומנויות.

   

   

   

 • אפיקורוס: על האושר וההנאות האמיתיות

  יוסף צ. ליברזון

  ספר זה כולל תרגום ראשון לעברית של החיבור האפיקוראי - kyriai doxai. החיבור כולל 40 משפטים עקרוניים באתיקה האפיקוראית. טכסט זה היה מעין ה'אני מאמין' של כל אפיקוראי, וחסידיו של אפיקורוס נהגו לשננו בעל- פה. הטכטס עם ההערות והמבואות פותח צוהר רחב לכל אלה המעונינים באתיקה האפיקוראית שראתה ב'הנאה' את תכלית החיים.

   

   

 • La roue de la fortune: Le destin d'une famille d'usuriers lombards dans les Pays-Bas à l'aube des Temps modernes.

  Myriam Greilsammer. La roue de la fortune: Le destin d'une famille d'usuriers lombards dans les Pays-Bas à l'aube des Temps modernes. Paris: Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. 2009. Pp. 412.

   

   

 • במשבר המודרניות: השמרנות הפרוסית בעידן של תמורות חברתיות 1848-1876, גטינגן 2008, 443 עמ'.

  דורון אברהם

  במהלך המחצית השניה של המאה ה- 19 חוותה השמרנות הפרוסית תמורה מרחיקת לכת. המודרניזציה המואצת של הכלכלה והתבססותה של המערכת הקפיטליסטית הובילו לטראנספורמציה במערכות היחסים החברתיות-כלכליות, וכתוצאה מכך להתפוגגות הדימוי החברתי האידיאלי כפי שהובן על ידי השמרנים. באמצעות ניתוח מעמיק של השיח האידיאולוגי שהתנהל בקרב השמרנים הפרוסים מאז מהפכת 1848 ועד לייסודה של המפלגה השמרנית הגרמנית ב- 1876, מציע המחקר האמור תובנות חדשות ביחס להתגבשותה המחודשת של השמרנות הגרמנית. הוא חושף את מרכזיותם של נושאים כמו התגייסות חברתית, מעמד חברתי, אי-שוויון מגדרי, ואמנציפציה של למיעוטים בניסוחה של אידיאולוגיה שמרנית מודרנית.