ספרים מאת חברי סגל המחלקה

 • גרילה והמלחמה נגדה: מורשתו הצבאית של מאו, ירושלים, כרמל, 2010 216 עמ'

  טל טובי

  מאו נחשב לתיאורטיקן החשוב ביותר של מלחמת הגרילה המודרנית. כתביו הצבאיים הדריכו ארגוני גרילה מהפכניים בכל רחבי העולם לאחר מלחמת העולם השנייה. ספר זה מנתח את התיאוריות של מאו ואת השפעתו על ארגוני גרילה וכן את תיאוריות הנגד שפיתחו צבאות במערב נגד סוג זה של מלחמה.

   

   

   

 • The Dispute concerning Rhetoric in Hellenistic Thought / Vandenhoeck & Ruprecht (Hypomnemata Band 185)

  Liebersohn, Yosef Z.

  ספר זה מציע שחזור של המחלוקת סביב הריטוריקה ואומנותה בתקופה ההליניסטית. הספר פותח בתיאור ריאלי של המחלוקת הכולל את האישים הקשורים בה, האסכולות המשתתפות בה והמקומות בהם התרחשה מחלוקת זו. החלק השני והעיקרי מנסה לשחזר את תכני המחלוקת על בסיס חמישה טיעונים מרכזיים, הנואם כעוסק בתרמית, תועלתה של הריטוריקה, תכליתה של הריטוריקה שלה, ה-materia שלה, והטיעון מן הכשלון ההוראתי. כל הטיעונים הללו סובבים סביב יומרתה של ריטוריקה להיכנס למשפחת האומנויות.

   

   

   

 • אפיקורוס: על האושר וההנאות האמיתיות

  יוסף צ. ליברזון

  ספר זה כולל תרגום ראשון לעברית של החיבור האפיקוראי - kyriai doxai. החיבור כולל 40 משפטים עקרוניים באתיקה האפיקוראית. טכסט זה היה מעין ה'אני מאמין' של כל אפיקוראי, וחסידיו של אפיקורוס נהגו לשננו בעל- פה. הטכטס עם ההערות והמבואות פותח צוהר רחב לכל אלה המעונינים באתיקה האפיקוראית שראתה ב'הנאה' את תכלית החיים.

   

   

 • La roue de la fortune: Le destin d'une famille d'usuriers lombards dans les Pays-Bas à l'aube des Temps modernes.

  Myriam Greilsammer. La roue de la fortune: Le destin d'une famille d'usuriers lombards dans les Pays-Bas à l'aube des Temps modernes. Paris: Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. 2009. Pp. 412.

   

   

 • במשבר המודרניות: השמרנות הפרוסית בעידן של תמורות חברתיות 1848-1876, גטינגן 2008, 443 עמ'.

  דורון אברהם

  במהלך המחצית השניה של המאה ה- 19 חוותה השמרנות הפרוסית תמורה מרחיקת לכת. המודרניזציה המואצת של הכלכלה והתבססותה של המערכת הקפיטליסטית הובילו לטראנספורמציה במערכות היחסים החברתיות-כלכליות, וכתוצאה מכך להתפוגגות הדימוי החברתי האידיאלי כפי שהובן על ידי השמרנים. באמצעות ניתוח מעמיק של השיח האידיאולוגי שהתנהל בקרב השמרנים הפרוסים מאז מהפכת 1848 ועד לייסודה של המפלגה השמרנית הגרמנית ב- 1876, מציע המחקר האמור תובנות חדשות ביחס להתגבשותה המחודשת של השמרנות הגרמנית. הוא חושף את מרכזיותם של נושאים כמו התגייסות חברתית, מעמד חברתי, אי-שוויון מגדרי, ואמנציפציה של למיעוטים בניסוחה של אידיאולוגיה שמרנית מודרנית.

 • Britain's moment in Palestine : retrospect and perspectives, 1917-1948

  Britain's moment in Palestine : retrospect and perspectives, 1917-1948

  Michael Cohen

  הספר הוא הסקירה המקיפה הראשונה על כל תקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל, משנת 1917-1948. הוא מבוסס על חומר ארכיוני חדש ועל מירב עבודות המחקר, הזכרונות והיומנים שהופיעו עד השנים האחרונות. הוא שופך אור חדש על המדיניות המשתנת של הבריטים לאורך כל התקופה ועל היחסים החברתיים, כלכליים ופוליטיים בין "המשולש הארצישראלי" - בריטים, יהודים וערבים. 

   

  להלן ביקורת שפורסמה על הספר:

  Cohen, Michael J. Britain's moment in Palestine: retrospect and perspectives, 1917-48.
  Routledge, 2014. 518p ISBN 9780415729857, $145.00.

  Superbly researched and meticulously written, this book is the result of extensive research on the history of the Palestine mandate from the Balfour Declaration (1917) to the establishment of the state of Israel (1948).  Cohen (Bar-Ilan Univ., Israel), a prominent historian of the Middle East, examines this complex history with an impressive command of archival sources.  In nearly 500 pages, he provides an extensive account about Britain’s changing policy in Palestine and how it contributed to the Arab-Zionist conflict.  Readers will find discussions on a wide range of subjects, such as Britain’s early commitment to Zionism, the Holocaust, and the establishment of the state of Israel; the Grand Mufti of Jerusalem and his relations with the Nazis; the Arab rebellions; Benito Mussolini’s policy in Palestine; and much more.  A must read for students and scholars of British imperialism in the Middle East between the two war worlds.

  B. Rahimi, University of California San Diego

 • Strabo's Cultural Geography: The Making of a Kolossourgia, Cambridge University Press, 2005

  Daniela Dueck, Hugh Lindsay, Sarah Pothecary (eds.)

  ספר זה או אוסף מאמרים שרובם מבוססים על הרצאות שניתנו במסגרת כנס בינלאומי שנערך באוניברסיטת בר אילן אודות סטרבו מאמסיה ההיסטוריון והגיאוגרף. מיטב חוקרי סטרבו בעולם מארה"ב, קנדה, יוון, אוסטרליה, איטליה, ספרד בריטניה וישראל, דנים בהיבטים שונים של יצירתו הגיאוגרפית של סטרבו. בין השאר נדונים נושאים אלה: גיאוגרפיה ומגדר, סטרבו והומרוס, סטרבו ויוספוס, תיאור סטרבו את ארץ ישראל.