נשים בתנועת הרפורמה בארצות הברית 1860-1820: מאפיינים, מטרות ואסטרטגיות

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: