"תיאולוגית השחרור" בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים באמריקה הלטינית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: