מלגות של התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

שלום רב,

התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה מציעה מספר מוגבל של מלגות לתלמידי התואר השני והשלישי אשר מחקריהם עוסקים באיזור הגיאוגרפי של מזרח ומרכז אירופה ואשר רשומים לאחת מן האוניברסיטאות החברות בשותפות (אונ' בן גוריון בנגב, אונ' בר אילן, אונ' חיפה, אונ' תל אביב והאונ' הפתוחה). 

פרטים מלאים בדבר אופן הגשת הבקשות ותנאי המלגות מופיעים בפרסומים המצורפים בקישור זה.

 

 

 

בברכה,

דר' דינה מויאל

בשם ועדת ההיגוי של התוכנית