יחסי ארצות הברית-ישראל בראי עסקאות הנשק 1961-1967

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: