סגל מינהלי

מזכירות המחלקה

שם תפקיד טלפון
אוריאן יחזקאל מרכזת המחלקה להיסטוריה כללית ותוכנית 'מדע והלכה' 03-5318390
ד"ר ערן רביב יועץ אקדמי לתכנית 'מדע והלכה' 054-7536744