סגל מינהלי

מזכירות המחלקה

שם תפקיד טלפון
רויטל יצחקי מזכירת המחלקה 03-5318390
מעין פלג מזכירת תכנית 'מדע והלכה' 03-5318390
ד"ר ערן רביב יועץ אקדמי לתכנית 'מדע והלכה' 054-7536744