היסטוריה כללית ופילוסופיה

השילוב בין היסטוריה ופילוסופיה מאפשר לעמוד מקרוב על שני היבטים מהותיים בחוויה האנושית. ההיסטוריה מלמדת אותנו על דפוסי החיים בעבר, הכוללים בתוכם היבטים תרבותיים, חברתיים, פוליטיים, דתיים וכלכליים. אנחנו לומדים לזהות תהליכים שונים ולמקם אירועים ספציפיים בתוך הקשרים רחבים. הפילוסופיה מעניקה לנו אפשרות לעמוד על המשמעויות שהיו להתפתחויות ההיסטוריות כחלק מהבנת בני התקופה הנתונה את מציאות הקיום מחד, ואת האידיאלים האנושיים מאידך. שהרי מהלך ההיסטוריה – על כל המשתמע ממנה – הוא גם תוצאה של המשמעות המוענקת לחיים בכלל ולהוויה הספציפית של הקיום בזמן ובמקום נתונים, כמו גם התוצר של מה שאנחנו חושבים ואחר כך שואפים לממש. היסטוריה ופילוסופיה הם אפוא שני תחומים המסייעים לנו לענות על שאלות בסיסיות כמו: למה אנחנו כאן? מדוע החיים שלנו נראים כפי שהם נראים? מהי המחשבה שאמורה לעצב את העתיד שלנו?