חטיבת חשיפה

חטיבת חשיפה בהיסטוריה כללית

המחלקה להיסטוריה מציעה לכלל הסטודנטים הלומדים מקצוע מורחב לקחת את חטיבת הלימודים הכלליים שלהם במחלקה כחטיבה שתערוך להם הכרה עם תחום לימודים מרתק מעשיר. חטיבה זו מאפשרת לשלב תואר ראשון במקצוע כלכלי יחד עם מקצוע מרתק שתמיד רציתם ללמוד, ותוך כך גם לקצר בצורה משמעותית את הדרך לתואר שני.התלמידים שיבחרו באפשרות זו וירצו להמשיך לתואר שני במחלקה להיסטוריה, דרכם תהיה, קלה וקצרה יותר מבחינת ההשלמות הדרושות במעבר בין מקצועות.