קלסתר הפנים של הקונקיסטאדור הספרדי: אישיותם, מניעיהם ופועלם של כובשי אמריקה (1492-1542)

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: