התמודדותם של הארגונים היהודים מול הקומוניזם ומול הסנטור ג'וזף ריימונד מקארתי והאנטי קומוניזם בארה"ב בראשית שנות החמישים

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: