הקמרליזם כסוגיה היסטוריוגרפית: על הסיבות והנסיבות שבהן מבקשת ההיסטוריוגרפיה של המחשבה הכלכלית הגרמנית לדורותיה לעמעם את הקמרליזם כתיאוריה כלכלית גרמנית מקורית

סטודנט/ית
יאיר ברק
שנה
2007
תואר
MA

תאריך עדכון אחרון : 10/08/2016