תפקידם והשפעתם של סוכני המשטרה הפוליטית החשאית בתנועה המהפכנית ברוסיה מסוף המאה ה19 עד 1917

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: