דרכי פרשנותו של ר' תנחום הירושלמי לספרים יהושע ושופטים

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: