מעמד האלמנות בקרב משפחות האצולה באנגליה בשלהי ימי הביניים וראשית העת החדשה (המאות ה16-14): משפחות פסטון וסטונור

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: