מאבקן של נשים שחורות בארה"ב לשיפור מעמדן הכלכלי החברתי והפוליטי בין השנים 1920-1974

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: