הפירוש של ניקולס דה לירה על ויקרא, במדבר ודברים: עיון במקורות היהודיים לפרוש הליטרלי על ויקרא-דברים ובפרוש המוראלי על דברים

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: