סווגה של מחלת הצרעת: תפיסת מחלת הצרעת בעיני רופאים וכירורגים במאות ה-13 וה-14 כמשתקף בתאור המחלה ובמקומה בנוזולוגיה

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: