האסטרטגיה של בעלות הברית מצפון לסיינה אוגוסט-ספטמבר 1944

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

שנת 1980