תפיסת הילדות בתקופה הקרולינגית (911-751): עדות הגיוגרפית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: